Číslo faktúry podľa číselníka faktúr SOŠs Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy SOŠs Identifikácia objednávky ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok SOŠs Dátum vystavenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO, právnickej osoby, obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa)   Dátum zverejnenia
34/001/2011 Časopis BOZP - Poradca bezpečnosti a ochrany zdravia - otázky a odpovede na rok 2011 6 ks 25,00 €     03.01.2011 Mária Lenková Turčianske vydavateľsvo, Rybárska 1, 036 01 Martin, IČO: 34380884   10.01.2011
34/002/2011 Členský príspevok na rok 2011 90,00 €     04.01.2011 Cech strechárov Slovenska, Ivánska cesta 27, 821 04 Bratislava, IČO: 31781543   10.01.2011
34/003/2011 Správne poplatky 155,91 €     01.01.2011 International Education Society, Horní 729/32, 639 00 Brno - Štýřice, IČO: 26943948   10.01.2011
34/004/2011 Stravné lístky 1 425,00 €     05.01.2011 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000   10.01.2011
34/005/2011 Stravné lístky 1 975,68 €     03.01.2011 Hanus Vladimír, Školská bytovka 1, 013 02 Gbeľany, IČO: 33342181   10.01.2011
34/006/2011 Mesačný poplatok  98,06 €     07.01.2011 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427   10.01.2011
34/007/2011 Seminár "Novela zákonníka o sociálnom poistení" konaný v ZA 25.01.2011 38,00 €     25.01.2011 EDUCO-CONSULT, s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina, IČO: 36663484   27.01.2011
34/008/2011 Seminár "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti..." konaný v ZA 27.01.2011 38,00 €     27.01.2011 EDUCO-CONSULT, s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina, IČO: 36663484   27.01.2011
34/009/2011 Technické plyny 44,34 €     13.01.2011 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861   27.01.2011
34/010/2011 Členský poplatok  50,00 €     13.01.2011 Združenie Turizmu Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová, IČO: 35676671   27.01.2011
34/011/2011 Oprava výťahu 36,00 €     12.01.2011 OTIS výťahy s.r.o., Rožňavská 2, 830 00 Bratislava, IČO: 35683929   27.01.2011
34/012/2011 Dátové služby VUC NET DSL 109,48 €     14.01.2011 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427   27.01.2011
34/013/2011 Elektrická energia 1 471,53 €     13.01.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008   27.01.2011
34/014/2011 Doména+webhosting 124,84 €     25.01.2011 Wifilan s.r.o., Borova 41, 010 07 Žilina, IČO: 43877362   27.01.2011
34/015/2011 Technické plyny 76,23 €     24.01.2011 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861   27.01.2011
34/016/2011 Stravné lístky žiaci 1 087,20 €     15.01.2011 Hanus Vladimír, Školská bytovka 1, 013 02 Gbeľany, IČO: 33342181   11.02.2011
34/017/2011 Inzercia 234,60 €     28.01.2011 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z., Lazaretská 12, Bratislava 811 08, IČO: 35790253   11.02.2011
34/018/2011 Členský príspevok 199,00 €     25.01.2011 Slovenská obchodná a priemyselná komora Hálkova 31, 010 01 Žilina, IČO: 30842654   11.02.2011
34/019/2011 Hlasové služby 92,40 €     27.01.2011 ORANGE Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IĆO: 35697270   11.02.2011
34/020/2011 Mapy 202,00 €     26.01.2011 Stiefel Eurocart, s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava, IČO: 31360513   11.02.2011
34/021/2011 Publikácie z edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 48,00 €     27.01.2011 AJFA + AVIS, s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina, IČO: 31602436   11.02.2011
34/022/2011 Inzercia 281,52 €     01.02.2011 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z., Lazaretská 12, Bratislava 811 08, IČO: 35790253   11.02.2011
34/023/2011 Pranie a prenájom rohoží 41,40 €     01.02.2011 Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364   11.02.2011
34/024/2011 Pranie a čistenie prádla 49,12 €     31.01.2011 Práčovňa Martinický Rastislav, Hliník 30, 014 01 Bytča, IČO: 31073026   11.02.2011
34/025/2011 Pranie a čistenie prádla 524,87 €     31.01.2011 Práčovňa Martinický Rastislav, Hliník 30, 014 01 Bytča, IČO: 31073026   11.02.2011
34/026/2011 Vodné a stočné 1 600,86 €     31.01.2011 SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297   11.02.2011
34/027/2011 Elektrická energia 1 067,58 €     31.01.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008   13.02.2011
34/028/2011 Elektrická energia 3 844,06 €     31.01.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008   11.02.2011
34/029/2011 Internet  40,91 €     04.02.2011 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469   11.02.2011
34/030/2011 Hlasové služby 154,99 €     04.02.2011 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469   11.02.2011
34/031/2011 Teplo 11 952,02 €     09.02.2011 Žilinská Teplárenská a.s., Košická 11, 011 87 Žilina, IČO: 364030032   11.02.2011
34/032/2011 Za prevádzku zváračskej školy 59,76 €     10.02.2011 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Kopčianska 14, 851 01 Bratislava, IČO: 35805609   25.02.2011
34/033/2011 Poplatky za mobilné telefóny 135,95 €     07.02.2011 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427   25.02.2011
34/034/2011 Technické plyny 75,97 €     02.02.2011 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861   25.02.2011
34/035/2011 Stravné lístky 1 425,00 €     01.02.2011 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000   25.02.2011
34/036/2011 Stravné lístky 1 932,00 €     01.02.2011 Hanus Vladimír, Školská bytovka 1, 013 02 Gbeľany, IČO: 33342181   25.02.2011
34/037/2011 ESET NOD 32 Antivirus            4 PC/1 rok 31,45 €     03.02.2011 ESET, spol s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 31333532   25.02.2011
34/038/2011 Kontrolná nálepka 300 ks, Osvedčenie o EK 300 ks, Protokol o EK 300 ks, Púzdro 300 ks 993,60 €     02.02.2011 S-EKA, spol. s r.o., Kupecká 5, 949 01 Nitra, IČO: 34107011   25.02.2011
34/039/2011 Oprava výťahu 112,62 €     09.02.2011 OTIS výťahy s.r.o., Rožňavská 2, 830 00 Bratislava, IČO: 35683929   25.02.2011
34/040/2011 Dátové služby VUC NET DSL 110,40 €     10.02.2011 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427   25.02.2011
34/041/2011 Oprava syst. red. tlaku pary pre kuchyňu - výmena poškodeného servomotora KTI 288,00 €   3/2011/SOŠSZATU 12.02.2011 ASURE z.f.o. - Peško Anton, Pstruhová 107/2, Mojšova Lúčka, 010 01 Žilina, IČO: 30201241   25.02.2011
34/042/2011 Hlasové služby 43,64 €     10.02.2011 Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863   25.02.2011
34/043/2011 Brožúry DE, grafické práce 409,40 €     15.02.2011 ARAVIS, s.r.o., Kragujevských Martýrov 807, 014 01 Bytča, IČO: 36376621   25.02.2011
34/044/2011 Ročné predplatné časopisu ZVÁRAČ 25,00 €     17.02.2011 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Kopčianska 14, 851 01 Bratislava, IČO: 35805609   25.02.2011
34/045/2011 Stravné lístky 2 364,00 €     11.02.2011 Hanus Vladimír, Školská bytovka 1, 013 02 Gbeľany, IČO: 33342181   25.02.2011
34/046/2011 Technické plyny 50,48 €     22.02.2011 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861   25.02.2011
34/047/2011 Stravné lístky 570,00 €     22.02.2011 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000   25.02.2011
34/048/2011 Tlačivá maturity 43,31 €   1/2011/SOŠSZATU 17.02.2011 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131   25.02.2011
34/049/2011 Služby technika PO, zápis do požiarnej knihy 252,00 €     15.02.2011 HASMAT, s.r.o., Dolná Trnovská 20/47, 010 01 Žilina, IČO:36383121   25.02.2011
34/050/2011 Technické plyny 55,60 €     24.02.2011 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861   04.03.2011
34/051/2011 Odborné prehliadky výťahov 264,00 €     24.02.2011 OTIS výťahy s.r.o., Rožňavská 2, 830 00 Bratislava, IČO: 35683929   04.03.2011
34/052/2011 Oprava výťahu 85,92 €     24.02.2011 OTIS výťahy s.r.o., Rožňavská 2, 830 00 Bratislava, IČO: 35683929   04.03.2011
34/053/2011 Zbierka zákonov 314,89 €     25.02.2011 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503   04.03.2011
34/054/2011 Hlasové služby 82,29 €     02.03.2011 ORANGE Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IĆO: 35697270   04.03.2011
34/055/2011 Účastnícky poplatok 10,00 €     11.02.2011 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska, Fraňa Kráľa 20, 949 01 Nitra   04.03.2011
34/056/2011 Vodné a stočné 1 566,90 €     28.02.2011 SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297   16.03.2011
34/057/2011 Pranie a čistenie prádla 229,85 €     28.02.2011 Práčovňa Martinický Rastislav, Hliník 30, 014 01 Bytča, IČO: 31073026   16.03.2011
34/058/2011 Pranie a čistenie prádla 53,82 €     28.02.2011 Práčovňa Martinický Rastislav, Hliník 30, 014 01 Bytča, IČO: 31073026   16.03.2011
34/059/2011 Pranie a prenájom rohoží 67,54 €     01.03.2011 Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364   16.03.2011
34/060/2011 Teplo 10 557,76 €     04.03.2011 Žilinská Teplárenská a.s., Košická 11, 011 87 Žilina, IČO: 364030032   16.03.2011
34/061/2011 Hlasové služby 41,27 €     07.03.2011 Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863   16.03.2011
34/062/2011 Internet  47,94 €     03.03.2011 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469   16.03.2011
34/063/2011 Hlasové služby 156,14 €     03.03.2011 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469   16.03.2011
34/064/2011 Elektrická energia 1 067,75 €     28.02.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008   16.03.2011
34/065/2011 Elektrická energia 3 470,48 €     28.02.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008   16.03.2011
34/066/2011 Stravné lístky 2 760,00 €     01.03.2011 Hanus Vladimír, Školská bytovka 1, 013 02 Gbeľany, IČO: 33342181   16.03.2011
34/067/2011 Inzercia 394,56 €     02.03.2011 regionPRESS,s.r.o., Študenstká 2, Trnava 917 01, IČO: 36252417   16.03.2011
34/068/2011 Stravné lístky 2 850,00 €     01.03.2011 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000   16.03.2011
34/069/2011 Technické plyny 40,33 €     08.03.2011 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861   16.03.2011
34/070/2011 Inzercia 318,96 €     04.03.2011 regionPRESS,s.r.o., Študenstká 2, Trnava 917 01, IČO: 36252417   16.03.2011
34/071/2011 Technické plyny 75,83 €     03.03.2011 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861   16.03.2011
34/072/2011 Účastnícky poplatok 50,00 €     07.03.2011 Cech predajcov a autoservisov, Kysucká 14, 903 01 Senec, IČO: 42053331   16.03.2011
34/073/2011 Inzercia 4,00 €     09.03.2011 Žilinský Večerník, a.s., Dolný Val 16, 010 01 Žilina, IČO: 36407763   16.03.2011
34/074/2011 Inzercia 940,80 €     15.03.2011 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z., Lazaretská 12, Bratislava 811 08, IČO: 35790253   16.03.2011
34/075/2011 Dátové služby VUC NET DSL 110,40 €     14.03.2011 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427   31.03.2011
34/076/2011 Mesačný poplatok a hovorné 140,00 €     15.03.2011 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427   31.03.2011
34/077/2011 Technické plyny 132,19 €     18.03.2011 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861   31.03.2011
34/078/2011 Inzercia 459,36 €     16.03.2011 regionPRESS,s.r.o., Študenstká 2, Trnava 917 01, IČO: 36252417   31.03.2011
34/079/2011 Stravné lístky 3 324,00 €     14.03.2011 Hanus Vladimír, Školská bytovka 1, 013 02 Gbeľany, IČO: 33342181   31.03.2011
34/080/2011 Mapy 202,00 €     18.03.2011 Stiefel Eurocart, s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava, IČO: 31360513   31.03.2011
34/081/2011 Predplatné časopisu ŠKOLA 2011 20,00 €     03.02.2011 JurisDat - M.Medlen, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973   28.02.2011
34/082/2011 Kyslíkové čerpadlo, Atal papierové filtre, prehrávanie programov, doprava 354,00 €     18.03.2011 GALAMI spol. s r.o., Pezinská 30, 903 01 Senec, IČO: 35787503   31.03.2011
34/083/2011 Školenie vodičov 230,00 €     23.03.2011 Ľubomír Líška Autoškola Žilina, Oslobodenia 62, 010 04 Žilina, IČO: 33357676   31.03.2011
34/084/2011 Pobytové náklady 11 193,90 €     26.03.2011 Berufsforderungs-werk e.v., Karl-Marx Strasse 27, 144 82 Potsdam   31.03.2011
34/085/2011 Posilňovací stroj chrbát zhora 1 296,00 €     30.03.2011 Mrg. Darina Godálová DAFE, K Zábraniu 854, 911 01 Trenčín, IČO: 14047152   14.04.2011
34/086/2011 Technické plyny 41,45 €     30.03.2011 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861   14.04.2011
34/087/2011 Hlasové služby 90,66 €     29.03.2011 ORANGE Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IĆO: 35697270   14.04.2011
34/088/2011 Práce vykonané CAK LIAZ 88,42 €   6/2011/SOŠSZATU 23.03.2011 SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297   14.04.2011
34/089/2011 Strava a občerstvenie Deň učiteľov 694,20 €     25.03.2011 Hanus Vladimír, Konská 353, 013 13 Konská, IČO: 33342181   14.04.2011
34/090/2011 Pranie a prenájom rohoží 48,89 €     29.03.2011 Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364   14.04.2011
34/091/2011 Teplo 9 061,72 €     06.04.2011 Žilinská Teplárenská a.s., Košická 11, 011 87 Žilina, IČO: 364030032   14.04.2011
34/092/2011 Pranie a čistenie prádla 58,00 € Zmluva o dielo 2011/014   31.03.2011 Práčovňa Martinický Rastislav, Hliník 30, 014 01 Bytča, IČO: 31073026   14.04.2011
34/093/2011 Pranie a čistenie prádla 185,60 € Zmluva o dielo 2011/014   31.03.2011 Práčovňa Martinický Rastislav, Hliník 30, 014 01 Bytča, IČO: 31073026   14.04.2011
34/094/2011 Internet  52,78 €     03.04.2011 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469   14.04.2011
34/095/2011 Hlasové služby 153,97 €     03.04.2011 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469   14.04.2011
34/096/2011 Vodné a stočné 2 107,62 €     31.03.2011 SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297   14.04.2011
34/097/2011 Elektrická energia 1 045,51 €     31.03.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008   14.04.2011
34/098/2011 Elektrická energia 3 647,53 €     31.03.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008   14.04.2011
34/099/2011 Za činnosť zváračskej školy 99,60 €     07.04.2011 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Kopčianska 14, 851 01 Bratislava, IČO: 35805609   14.04.2011
34/100/2011 Hlasové služby 2,05 €     07.04.2011 Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863   14.04.2011
34/101/2011 Stravné lístky 2 280,00 €     01.04.2011 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000   14.04.2011
34/102/2011 Stravné lístky 2 208,00 €     01.04.2011 Hanus Vladimír, Konská 353, 013 13 Konská, IČO: 33342181   14.04.2011
34/103/2011 Správne poplatky 150,00 €     01.04.2011 International Education Society, Horní 729/32, 639 00 Brno - Štýřice, IČO: 26943948   14.04.2011
34/104/2011 Doména+webhosting chata 126,00 €     05.04.2011 Wifilan s.r.o., Borova 41, 010 07 Žilina, IČO: 43877362   14.04.2011
34/105/2011 Práce 66,00 €     07.04.2011 Mgr. Karol Čavojský Plynservis, Gabajova 22, 010 01 Žilina, IČO: 37097199   14.04.2011
34/106/2011 Tlačivá 20,64 €     11.04.2011 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131   14.04.2011
34/107/2011 Oprava náradia 150,00 €     13.04.2011 Rastislav Grinč, Nám. M. R. Štefánika 992/19, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 40132544   14.04.2011
34/108/2011 Dátové služby VUC NET DSL 110,40 €     11.04.2011 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427   14.04.2011
34/109/2011 Zabezpečenie poskytovania služieb (Fabasoft, SPIN, Magma) 698,00 €     12.04.2011 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427   14.04.2011
34/110/2011 Mesačný poplatok a hovorné 146,22 €     11.04.2011 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427   14.04.2011
34/111/2011 Časopis Didaktika 2011 - predplatné 29,99 €     13.04.2011 IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262   28.04.2011
34/112/2011 Technické plyny 22,56 €     18.04.2011 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861   28.04.2011
34/113/2011 Anglicko-český slovník architektonický a stavebný 32,00 €     12.04.2011 Martinus.sk, s.r.o., M.R. Štefánika 58, 036 01 Martin, IČO: 36440531   28.04.2011
34/114/2011 Tlačivá 70,06 €   9/2011/SOŠSZATU 19.04.2011 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131   28.04.2011
34/115/2011 Daň z nehnuteľnosti 594,83 €     14.03.2011 Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina   28.04.2011
34/116/2011 Vertikal 271x174 2 ks, vertikal 131x205 2 ks 289,27 €     04.04.2011 Makrob s.r.o., Vojtaššáka 3147/1, 010 08 Žilina, IČO: 43901743   28.04.2011
34/117/2011 18IDK 85,8x104,5 14 ks, 18IDK 85,8x48,5 14 ks 640,32 €     21.04.2011 Makrob s.r.o., Vojtaššáka 3147/1, 010 08 Žilina, IČO: 43901743   28.04.2011
34/118/2011 Zbierka zákonov 50,00 €     15.04.2011 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503   28.04.2011
34/119/2011 Zemný plyn - nedoplatok 3 235,96 €     21.04.2011 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava,IČO: 35815256   28.04.2011
34/120/2011 Inzercia 806,40 €     26.04.2011 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z., Lazaretská 12, Bratislava 811 08, IČO: 35790253   28.04.2011
34/121/2011 Stravné lístky 3 084,00 €     15.04.2011 Hanus Vladimír, Konská 353, 013 13 Konská, IČO: 33342181   28.04.2011
34/122/2011 Stravné lístky 276,00 €     20.04.2011 Hanus Vladimír, Konská 353, 013 13 Konská, IČO: 33342181   28.04.2011
34/123/2011 Revízia komínov a dymovodov 120,00 €     29.04.2011 Jozef Putyra STAV-KOMÍN-KOMINÁRSTVO, 013 32 Dlhé pole 670, IČO: 33368210   29.04.2011
34/124/2011 Pranie a prenájom rohoží 48,89 €     27.04.2011 Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364   13.05.2011
34/125/2011 Produktové balíčky 962 190,80 €     21.04.2011 Mediatel spol. s r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava, IČO: 35859415   13.05.2011
34/126/2011 Zlaté stránky Žilina 58,80 €     21.04.2011 Mediatel spol. s r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava, IČO: 35859415   13.05.2011
34/127/2011 Odborná prehliadka zdvihacích zariadení 279,36 €     27.04.2011 GALAMI spol. s r.o., Pezinská 30, 903 01 Senec, IČO: 35787503   13.05.2011
34/128/2011 Poplatok za komunálne odpady 2 552,00 €     19.04.2011 Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina   13.05.2011
34/129/2011 Poplatok za komunálne odpady 1 020,80 €     19.04.2011 Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina   13.05.2011
34/130/2011 Preklad brožúry a kurz nemeckého jazyka 290,00 €     29.04.2011 Mrg. Jana Oravcová, Oravská 2350/1, 010 01 Žilina, IČO: 40585298   13.05.2011
34/131/2011 Vodné a stočné 1 882,28 €     30.04.2011 SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297   13.05.2011
34/132/2011 Strava pre 7 osôb v dňoch 3.4.2011-23.4.2011 646,57 €     29.04.2011 Hanus Vladimír, Konská 353, 013 13 Konská, IČO: 33342181   13.05.2011
34/133/2011 Hlasové služby 95,01 €     01.05.2011 ORANGE Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IĆO: 35697270   13.05.2011
34/134/2011 Internet  48,88 €     03.05.2011 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469   13.05.2011
34/135/2011 Teplo 6 277,33 €     05.05.2011 Žilinská Teplárenská a.s., Košická 11, 011 87 Žilina, IČO: 364030032   13.05.2011
34/136/2011 Pranie a čistenie prádla 439,72 € Zmluva o dielo 2011/014   30.04.2011 Práčovňa Martinický Rastislav, Hliník 30, 014 01 Bytča, IČO: 31073026   13.05.2011
34/137/2011 Preprava lešenia 59,28 €     26.04.2011 Stavebniny - Juraj Isteník, Stránske 1, 013 13 Stránske, IČO: 43287719   13.05.2011
34/138/2011 Mesačný prenájom 0,04 €     26.04.2011 DOXX MINERÁL, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36395668   13.05.2011
34/139/2011 Hlasové služby 158,00 €     03.05.2011 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469   13.05.2011
34/140/2011 Za činnosť zváračskej školy 139,44 €     09.05.2011 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Kopčianska 14, 851 01 Bratislava, IČO: 35805609   13.05.2011
34/141/2011 Hlasové služby 44,84 €     09.05.2011 Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863   13.05.2011
34/142/2011 Elektrická energia 861,62 €     30.04.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008   13.05.2011
34/143/2011 Elektrická energia 3 167,71 €     30.04.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008   13.05.2011
34/144/2011 Stravné lístky 2 280,00 €     02.05.2011 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000   13.05.2011
34/145/2011 Technické plyny 76,37 €     02.05.2011 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861   13.05.2011
34/146/2011 Stravné lístky 2 760,00 €     02.05.2011 Hanus Vladimír, Konská 353, 013 13 Konská, IČO: 33342181   13.05.2011
34/147/2011 Časopis Manažment školy v praxi, ročník 2011 - predplatné 52,84 €     02.05.2011 IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262   13.05.2011
34/148/2011 Technické plyny 20,43 €     10.05.2011 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861   13.05.2011
34/149/2011 Revízia tlakovej nádoby 48,00 €     09.05.2011 Alena Bolobá - TlakTest, Fatranská 923/63, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 36972495   13.05.2011
34/150/2011 Vydanie jednostránkového certifikátu o overení, teplomer používaný v staniciach EK, otáčkomer, analyzátory výfukových plynov motorových vozidiel so zážihovým motorom - následné overenie 133,20 €     09.05.2011 Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37954521   13.05.2011
34/151/2011 Dátové služby VUC NET DSL 110,40 €     11.05.2011 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427   27.05.2011
34/152/2011 Mesačný poplatok a hovorné 139,21 €     12.05.2011 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427   27.05.2011
34/153/2011 Medzinárodný certifikát IES 14 ks 619,80 €   8/2012/SOŠZATU 16.05.2011 International Education Society, Horní 729/32, 639 00 Brno - Štýřice, IČO: 26943948   27.05.2011
34/154/2011 Časopis Bridge, R+R Rainbow, Spitze, Freundschaft - predplatné 71,80 €     09.05.2011 ARES spol. s r.o., Športová 5, 831 03 Bratislava, IČO: 31363822   27.05.2011
34/155/2011 Stravné lístky 3 084,00 €     13.05.2011 Hanus Vladimír, Konská 353, 013 13 Konská, IČO: 33342181   27.05.2011
34/156/2011 Daň z nehnuteľnosti 191,04 €     14.05.2011 Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová   27.05.2011
34/157/2011 Učebnice nemčiny 73,54 €     11.05.2011 Martinus.sk, s.r.o., M.R. Štefánika 58, 036 01 Martin, IČO: 36440531   27.05.2011
34/158/2011 Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, Púzdro 400 ks 1 324,80 €     16.05.2011 S-EKA, spol. s r.o., Kupecká 5, 949 01 Nitra, IČO: 34107011   27.05.2011
34/159/2011 Inzercia 316,08 €     19.05.2011 regionPRESS,s.r.o., Študenstká 2, Trnava 917 01, IČO: 36252417   27.05.2011
34/160/2011 Manpower red+servis low-boy stol 238,99 €     19.05.2011 NCH SLOVAKIA, s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava 2, IČO: 34096043   27.05.2011
34/161/2011 Oprava valcovej skúšobne bŕzd MOTEX, výmena koncových snímačov, oprava snímača sily 652,80 €     20.05.2011 AST s.r.o., Zámocká 66/3, 010 03 Žilina, IČO: 31640753   27.05.2011
34/162/2011 Technické plyny 97,60 €     25.05.2011 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861   27.05.2011
34/163/2011 Pranie a prenájom rohoží 67,54 €     24.05.2011 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861   27.05.2011
34/164/2011 OP a MP na výťahoch 204,00 €     25.05.2011 OTIS výťahy s.r.o., Rožňavská 2, 830 00 Bratislava, IČO: 35683929   27.05.2011
34/165/2011 Servis Mazda 3 313,03 €     26.05.2011 Alteria Motor, s.r.o., Predmestská 90, Žilina, IČO: 36805394   15.06.2011
34/166/2011 Hlasové služby 102,77 €     28.05.2011 ORANGE Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IĆO: 35697270   15.06.2011
34/167/2011 Web kamera Logitech MP C100, Slúchadlá s mikrofónom AP870 40,49 €     30.05.2011 Wifilan s.r.o., Borova 41, 010 07 Žilina, IČO: 43877362   15.06.2011
34/168/2011 Technické plyny 30,18 €     31.05.2011 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861   15.06.2011
34/169/2011 Provízia za sprostredkovanie ubytovanie 22,80 €     30.05.2011 Accomodationbook.com Kft., H-3508 Miskolc, Maďarsko, Csabavezer 26 III/2   15.06.2011
34/170/2011 Pranie a čistenie prádla 273,82 € Zmluva o dielo 2011/014   31.05.2011 Práčovňa Martinický Rastislav, Hliník 30, 014 01 Bytča, IČO: 31073026   15.06.2011
34/171/2011 Vodné a stočné 1 886,74 €     31.05.2011 SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297   15.06.2011
34/172/2011 Teplo 4 428,92 €     06.06.2011 Žilinská Teplárenská a.s., Košická 11, 011 87 Žilina, IČO: 364030032   15.06.2011
34/173/2011 Internet  48,88 €     03.06.2011 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469   15.06.2011
34/174/2011 Hlasové služby 148,68 €     03.06.2011 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469   15.06.2011
34/175/2011 Elektrická energia 787,39 €     31.05.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008   15.06.2011
34/176/2011 Elektrická energia 2 837,46 €     31.05.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008   15.06.2011
34/177/2011 Za činnosť zváračskej školy 149,40 €     08.06.2011 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Kopčianska 14, 851 01 Bratislava, IČO: 35805609   15.06.2011
34/178/2011 Hlasové služby 68,90 €     09.06.2011 Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863   15.06.2011
34/179/2011 Športový materiál 113,14 €     31.05.2011 Firma KOŠÍK - siete s.r.o., Detvianska 6, 940 67 Nové Zámky, IČO: 36556858   15.06.2011
34/180/2011 Stravné lístky 2 760,00 €     01.06.2011 Hanus Vladimír, Konská 353, 013 13 Konská, IČO: 33342181   15.06.2011
34/181/2011 Stravné lístky 1 710,00 €     01.06.2011 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000   15.06.2011
34/182/2011 Technické plyny 168,71 €     06.06.2011 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861   15.06.2011
34/183/2011 Učebnice AJ 93,00 €     08.06.2011 Stiefel Eurocart, s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava, IČO: 31360513   15.06.2011
34/184/2011 Inzercia 145,44 €     08.06.2011 regionPRESS,s.r.o., Študenstká 2, Trnava 917 01, IČO: 36252417   15.06.2011
34/185/2011 Dátové služby VUC NET DSL 110,40 €     09.06.2011 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427   29.06.2011
34/186/2011 Mesačný poplatok a hovorné 183,36 €     08.06.2011 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427   29.06.2011
34/187/2011 Medzinárodné certifikáty 14 ks 589,80 €     20.06.2011 International Education Society, Horní 729/32, 639 00 Brno - Štýřice, IČO: 26943948   29.06.2011
34/188/2011 Zapožičanie, montáž a demontáž lešenia 252,00 €     10.06.2011 ABH, s.r.o., 013 05 Lutiše č.96, IČO: 36383970   29.06.2011
34/189/2011 Technické plyny 104,59 €     17.06.2011 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861   29.06.2011
34/190/2011 ACS Agenda upgrade 2011 189,00 €     21.06.2011 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161   29.06.2011
34/191/2011 PC HP 500B E5800 2 ks 943,20 €     17.06.2011 BOANA s.r.o., Višňové 402, 013 23 Višňové, IČO: 36252417   29.06.2011
34/192/2011 Notebook HP 620, tlačiareň Konica Minolta PagePro 1480MF, projektor Benq MP525P 936,96 €     17.06.2011 Wifilan s.r.o., Borova 41, 010 07 Žilina, IČO: 43877362   29.06.2011
34/193/2011 Učebnice + CD 545,23 €     21.06.2011 MEGABOOKS SK, spol. s r.o., Na vrátkach 3410/1C, 841 01 Bratislava, IČO: 36699594   29.06.2011
34/194/2011 Stravné lístky 2 280,00 €     21.06.2011 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000   29.06.2011
34/195/2011 Technické plyny 12,47 €     22.06.2011 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861   29.06.2011
34/196/2011 Poplatok za komunálne odpady 52,00 €     23.06.2011 Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová   29.06.2011
34/197/2011 Dopravné služby 44,04 €     23.06.2011 A.Š.-Staviteľstvo, s.r.o., Veľká Okružná 54, 010 01 Žilina, IČO: 36760501   29.06.2011
34/198/2011 Technické plyny 37,79 €     27.06.2011 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861   29.06.2011
34/199/2011 Pranie a prenájom rohoží 48,89 €     22.06.2011 Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364   29.06.2011
34/200/2011 Vybavenie lekárničky 254,45 €     22.06.2011 ZAPHARM, spol. s r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, IČO: 36428868   29.06.2011
34/201/2011 Stravné lístky žiaci 1 435,32 €     21.06.2011 Hanus Vladimír, Konská 353, 013 13 Konská, IČO: 33342181   29.06.2011
34/202/2011 Služby technika PO, zápis do požiarnej knihy 267,60 €     30.06.2011 HASMAT, s.r.o., Dolná Trnovská 20/47, 010 01 Žilina, IČO:36383121   13.07.2011
34/203/2011 Hlasové služby 112,00 €     28.06.2011 ORANGE Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IĆO: 35697270   13.07.2011
34/204/2011 Oprava strechy - aula SOŠS 6 127,96 € Zmluva o dielo   27.06.2011 A.Š.-Staviteľstvo, s.r.o., Veľká Okružná 54, 010 01 Žilina, IČO: 36760501   13.07.2011
34/205/2011 Interné smernice pre nepodn. Na CD + doprava 70,83 €     29.06.2011 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129   13.07.2011
34/206/2011 Práca so stavebným strojom CAT, odvoz odpadu, poplatok za skládku 1 066,18 €     04.07.2011 VISTO, s.r.o., Bánovská cesta 8220/7A, 010 01 Žilina, IČO: 31579582   13.07.2011
34/207/2011 Pranie a čistenie prádla 596,57 € Zmluva o dielo 2011/014   30.06.2011 Práčovňa Martinický Rastislav, Hliník 30, 014 01 Bytča, IČO: 31073026   13.07.2011
34/208/2011 Pranie a čistenie prádla 107,52 € Zmluva o dielo 2011/014   30.06.2011 Práčovňa Martinický Rastislav, Hliník 30, 014 01 Bytča, IČO: 31073026   13.07.2011
34/209/2011 Činnosť zváračskej školy 39,84 €     06.07.2011 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Kopčianska 14, 851 01 Bratislava, IČO: 35805609   13.07.2011
34/210/2011 Internet  48,88 €     03.07.2011 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469   13.07.2011
34/211/2011 Vodné a stočné 1 961,76 €     30.06.2011 SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297   13.07.2011
34/212/2011 Predplatné - SJ a literatúra, Žilinský večerník, Zvesti MS a MK SR 12,85 €     24.06.2011 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124    13.07.2011
34/213/2011 Hlasové služby 149,41 €     30.06.2011 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469   13.07.2011
34/214/2011 Teplo 3 828,97 €     07.07.2011 Žilinská Teplárenská a.s., Košická 11, 011 87 Žilina, IČO: 364030032   13.07.2011
34/215/2011 Elektrická energia 727,34 €     30.06.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008   13.07.2011
34/216/2011 Elektrická energia 2 731,48 €     30.06.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008   13.07.2011
34/217/2011 Prenájom sklzov na stavebnú suť 39,60 €     01.07.2011 Ing. Harašta Štefan, S-H Technik, J.Závodského 438/23, 010 04 Žilina, IČO:41275586   13.07.2011
34/218/2011 Hlasové služby 53,62 €     11.07.2011 Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863   27.07.2011
34/219/2011 Stravné lístky 1 656,00 €     01.07.2011 Hanus Vladimír, Konská 353, 013 13 Konská, IČO: 33342181   27.07.2011
34/220/2011 Nájomné plynových fliaš 0,97 €     06.07.2011 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861   27.07.2011
34/221/2011 Správny poplatok a bankové poplatky 197,84 €     01.07.2011 International Education Society, Horní 729/32, 639 00 Brno - Štýřice, IČO: 26943948   27.07.2011
34/222/2011 Školenie zamestnancov 49,00 €     13.07.2011 Saint Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, IČO: 31389139   27.07.2011
34/223/2011 Nájomné plynových fliaš 0,29 €     12.07.2011 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861   27.07.2011
34/224/2011 Zabezpečenie poskytovania služieb (Fabasoft, SPIN, Magma) 698,00 €     30.06.2011 ŽSK Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427   27.07.2011
34/225/2011 Mesačný poplatok 1.7.2011-31.7.2011 a hovorné 1.6.2011-30.6.2011 190,40 €     12.07.2011 ŽSK Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 27.07.2011
34/226/2011 Mobilné telefóny 2,00 €     12.07.2011 ŽSK Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427   27.07.2011
34/227/2011 Dátové služby VUC NET DSL 110,40 €     12.07.2011 ŽSK Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427   27.07.2011
34/228/2011 Strava Daň stavbárov 1.7.2011 687,72 €     01.07.2011 Hanus Vladimír, Konská 353, 013 13 Konská, IČO: 33342181   27.07.2011
34/229/2011 Hlasové služby 76,26 €     27.07.2011 ORANGE Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IĆO: 35697270   11.08.2011
34/230/2011 Pranie a prenájom rohoží 48,89 €     19.07.2011 Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364   11.08.2011
34/231/2011 Posilňovacie zariadenie 1 560,00 €     20.07.2011 Mgr. Darina Godálová - DAFE, K Zábraniu 854, 911 01 Trenčín, IČO: 14047152   11.08.2011
34/232/2011 Pranie a čistenie prádla 480,02 € Zmluva o dielo 2011/014   31.07.2011 Práčovňa Martinický Rastislav, Hliník 30, 014 01 Bytča, IČO: 31073026   11.08.2011
34/233/2011 Pranie a čistenie prádla 46,37 € Zmluva o dielo 2011/014   31.07.2011 Práčovňa Martinický Rastislav, Hliník 30, 014 01 Bytča, IČO: 31073026   11.08.2011
34/234/2011 Stravné lístky 828,00 €     01.08.2011 Hanus Vladimír, Konská 353, 013 13 Konská, IČO: 33342181   11.08.2011
34/235/2011 Vodné a stočné 763,34 €     31.07.2011 SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297   11.08.2011
34/236/2011 Maliarske práce - internát 1 214,32 €     29.07.2011 Vladimír Kufel - Xentrix, Predmestská 36, 011 62 Žilina, IČO: 37596608   11.08.2011
34/237/2011 Maliarske práce - dielne 493,90 €     29.07.2011 Vladimír Kufel - Xentrix, Predmestská 36, 011 62 Žilina, IČO: 37596608   11.08.2011
34/238/2011 Internet  48,88 €     03.08.2011 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469   11.08.2011
34/239/2011 Činnosť zváračskej školy 19,92 €     04.08.2011 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Kopčianska 14, 851 01 Bratislava, IČO: 35805609   11.08.2011
34/240/2011 Teplo 3 706,13 €     05.08.2011 Žilinská Teplárenská a.s., Košická 11, 011 87 Žilina, IČO: 364030032   11.08.2011
34/241/2011 Elektrická energia 587,93 €     31.07.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008   11.08.2011
34/242/2011 Elektrická energia 2 116,26 €     31.07.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008   11.08.2011
34/243/2011 Zemné práce a odvoz sute 834,48 €     29.07.2011 A.Š.-Staviteľstvo, s.r.o., Veľká Okružná 54, 010 01 Žilina, IČO: 36760501   11.08.2011
34/244/2011 Hlasové služby 42,92 €     08.08.2011 Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863   11.08.2011
34/245/2011 Vodné a stočné 537,00 €     31.07.2011 SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297   25.08.2011
34/246/2011 Hlasové služby 143,26 €     03.08.2011 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469   25.08.2011
34/247/2011 Stravné lístky 1 710,00 €     03.08.2011 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000   25.08.2011
34/248/2011 Práce v plynovej kotolni 995,00 €     10.08.2011 Tomáš Balcerčík, A. Hlinku 2005/10, 013 03 Varín, IČO: 40746984   25.08.2011
34/249/2011 Dátové služby VUC NET DSL 110,40 €     11.08.2011 ŽSK Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427   25.08.2011
34/250/2011 Mesačný poplatok a hovorné 123,90 €     10.08.2011 ŽSK Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427   25.08.2011
34/251/2011 Tlačivá 515,42 €   17/2011/SOŠSZATU 18.07.2011 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131   25.08.2011
34/252/2011 Oprava a výmena servomotora KTI na regulačnom ventile tlaku pary, oprava a výmena servoventila so servomotorom pre boiler TUV-C, dodávka tabletovej soli 2x25 kg  975,00 €   20/2011/SOŠSZATU 12.08.2011 Anton Peško ASURE, Mojšová Lúčka, Pstruhová 107/2, 010 01 Žilina, IČO: 30201241   25.08.2011
34/253/2011 Prenájom rohoží 30,24 €     16.08.2011 Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364   25.08.2011
34/254/2011 Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, Púzdro 400 ks 1 324,80 €     24.08.2011 S-EKA, spol. s r.o., Kupecká 5, 949 01 Nitra, IČO: 34107011   08.09.2011
34/255/2011 Hlasové služby 102,03 €     31.08.2011 ORANGE Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IĆO: 35697270   08.09.2011
34/256/2011 Zbierka zákonov SR, ročník 2012 - preddavok 112,86 €     24.08.2011 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503   08.09.2011
34/257/2011 Pranie a čistenie prádla 179,60 € Zmluva o dielo 2011/014   02.09.2011 Práčovňa Martinický Rastislav, Hliník 30, 014 01 Bytča, IČO: 31073026   08.09.2011
34/258/2011 Pranie a čistenie prádla 41,24 € Zmluva o dielo 2011/014   02.09.2011 Práčovňa Martinický Rastislav, Hliník 30, 014 01 Bytča, IČO: 31073026   08.09.2011
34/259/2011 Internet  48,88 €     03.09.2011 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469   08.09.2011
34/260/2011 Hlasové služby 138,49 €     03.09.2011 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469   08.09.2011
34/261/2011 Vodné a stočné 1 366,93 €     31.08.2011 SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297   08.09.2011
34/262/2011 Finančný spravodajca 2012 - preddavok 19,98 €     05.09.2011 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503   22.09.2011
34/263/2011 Elektrická energia 447,53 €     31.08.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008   22.09.2011
34/264/2011 Elektrická energia 2 294,12 €     31.08.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008   22.09.2011
34/265/2011 Teplo 3 739,45 €     06.09.2011 Žilinská Teplárenská a.s., Košická 11, 011 87 Žilina, IČO: 364030032   22.09.2011
34/266/2011 Mesačný poplatok a hovorné 118,21 €     08.09.2011 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427   22.09.2011
34/267/2011 Odborné prehliadky výťahov 280,00 €     31.08.2011 Jaroslav Kormanec-EKO, Povina 337,023 33, IČO: 35434121   22.09.2011
34/268/2011 Hlasové služby 49,52 €     12.09.2011 Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863   22.09.2011
34/269/2011 Stravné lístky 2 280,00 €     05.09.2011 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000   22.09.2011
34/270/2011 Stravné lístky 2 208,00 €     02.09.2011 Hanus Vladimír, Konská 353, 013 13 Konská, IČO: 33342181   22.09.2011
34/271/2011 Hospodárske noviny 265,00 €     07.09.2011 ECOPRESS, a.s., Seberíniho 1, 820 07 Bratislava, IČO: 31333524   22.09.2011
34/272/2011 Technické plyny 96,29 €     12.09.2011 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861   22.09.2011
34/273/2011 Mesačník PaM 2012 - predplatné 62,80 €     13.09.2011 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271   22.09.2011
34/274/2011 Dátové služby VUC NET DSL 110,40 €     09.09.2011 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427   22.09.2011
34/275/2011 Zabezpečenie poskytovania služieb (Fabasoft, SPIN, Magma) 698,00 €     07.09.2011 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427   22.09.2011
34/276/2011 Tlač katalógu DBP, grafické práce 927,96 €     13.09.2011 ARAVIS, s.r.o., Kragujevských Martýrov 807, 014 01 Bytča, IČO: 36376621   22.09.2011
34/277/2011 Pranie a prenájom rohoží 48,89 €     13.09.2011 Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364   22.09.2011
34/278/2011 Nahrávanie EOBD 84,00 €     14.09.2011 GALAMI spol. s r.o., Pezinská 30, 903 01 Senec, IČO: 35787503   22.09.2011
34/279/2011 PC revue s DVD 33,40 €     19.09.2011 DIGITAL VISIONS spol. s r.o., Kladnianska 60, 821 05 Bratislava, IČO: 31343180   22.09.2011
34/280/2011 Služby technika PO, zápis do požiarnej knihy, školenie PH 252,00 €     23.09.2011 HASMAT, s.r.o., Dolná Trnovská 20/47, 010 01 Žilina, IČO:36383121   06.10.2011
34/281/2011 Provízia za sprostredkovanie ubytovanie 16,20 €     13.09.2011 Accomodationbook.com Kft., H-3508 Miskolc, Maďarsko, Csabavezer 26 III/2   06.10.2011
34/282/2011 Profesijný rozvoj zam.školy - ZD, poštovné, balné 63,75 €     16.09.2011 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava, IČO: 35908718   06.10.2011
34/283/2011 Stravné lístky 8 016,00 €     12.09.2011 Hanus Vladimír, Konská 353, 013 13 Konská, IČO: 33342181   06.10.2011
34/284/2011 Kniha Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách + poštovné 602 Kč     23.09.2011 Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, IČO: 60783273   06.10.2011
34/285/2011 Kniha Kreslenie stavebných konštrukcií 6 ks 62,40 €     28.09.2011 JAGA GROUP, s.r.o., Imricha Karvaša 2, 810 05 Bratislava, IČO: 35705779   06.10.2011
34/286/2011 XXXIX. Slovenský aktív revíznych technikov elektrických zariadení 91,80 €     06.09.2011 PhDr. Viera Grenčíková, Martinská 1/6, 010 08 Žilina, IČO: 35407212   06.10.2011
34/287/2011 Hlasové služby 99,37 €     26.09.2011 ORANGE Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IĆO: 35697270   06.10.2011
34/288/2011 Refakturované poistné - majetok, zodpovednosť, KASKO, PZP 4 183,59 €     26.09.2011 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427   06.10.2011
34/289/2011 Mesačník VS 2011 - predplatné 66,80 €     03.10.2011 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271   06.10.2011
34/290/2011 Pranie a čistenie prádla 483,86 € Zmluva o dielo 2011/014   05.10.2011 Práčovňa Martinický Rastislav, Hliník 30, 014 01 Bytča, IČO: 31073026   20.10.2011
34/291/2011 Teplo 3 824,09 €     06.10.2011 Žilinská Teplárenská a.s., Košická 11, 011 87 Žilina, IČO: 364030032   20.10.2011
34/292/2011 Hlasové služby 146,62 €     03.10.2011 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469   20.10.2011
34/293/2011 Internet  48,88 €     03.10.2011 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469   20.10.2011
34/294/2011 Vodné a stočné 1 826,43 €     30.09.2011 SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297   20.10.2011
34/295/2011 Zbierka zákonov SR, ročník 2011 - preddavok 50,00 €     04.10.2011 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503   20.10.2011
34/296/2011 Elektrická energia 640,04 €     30.09.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008   20.10.2011
34/297/2011 Elektrická energia 2 935,85 €     30.09.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008   20.10.2011
34/298/2011 Rovnopis originálu v anglickom jazyku 29,80 €     03.10.2011 International Education Society, Horní 729/32, 639 00 Brno - Štýřice, IČO: 26943948   20.10.2011
34/299/2011 Stravné lístky  2 760,00 €     01.10.2011 Hanus Vladimír, Konská 353, 013 13 Konská, IČO: 33342181   20.10.2011
34/300/2011 Stravné lístky 1 710,00 €     03.10.2011 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000   20.10.2011
34/301/2011 Správny poplatok a bankové poplatky 185,93 €     03.10.2011 International Education Society, Horní 729/32, 639 00 Brno - Štýřice, IČO: 26943948   20.10.2011
34/302/2011 Poplatok Burza stredných škôl pre šk.rok 2011-2012 60,00 €     06.10.2011 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Komenského 2740, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 37901273   20.10.2011
34/303/2011 Kompetenčný profil manažéra, Kontrola a hodnotenie v školskom manažmente 11,97 €     04.10.2011 IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262   20.10.2011
34/304/2011 aSc rozvrhy 2012 63,00 €     10.10.2011 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161   20.10.2011
34/305/2011 Mesačný poplatok a hovorné 151,88 €     11.10.2011 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427   20.10.2011
34/306/2011 Hlasové služby 45,04 €     10.10.2011 Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863   20.10.2011
34/307/2011 Dátové služby VUC NET DSL 110,40 €     11.10.2011 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427   20.10.2011
34/308/2011 Tlač letákov A4, grafické práce 269,94 €     13.10.2011 ARAVIS, s.r.o., Kragujevských Martýrov 807, 014 01 Bytča, IČO: 36376621   20.10.2011
34/309/2011 Elektrická energia 3 625,93 €     10.10.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008   20.10.2011
34/310/2011 Pranie a prenájom rohoží 48,89 €     11.10.2011 Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364   20.10.2011
34/311/2011 Stravné lístky žiaci 5 232,00 €     10.10.2011 Hanus Vladimír, Konská 353, 013 13 Konská, IČO: 33342181   20.10.2011
34/312/2011 Účtovné súvzťažnosti vo vedení účtovníctva RO a PO 94,80 €     12.10.2011 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129   03.11.2011
34/313/2011 Reklamný banner 2,4x1,2 m 51,84 €     18.10.2011 FINSO Obchod, s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina, IČO: 36382213   03.11.2011
34/314/2011 Preprava osôb dňa 18.10.2011 433,55 €   31/2011/SOŠSZATU 19.10.2011 Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s., Košická 2, 010 65 Žilina, IČO: 36407771   03.11.2011
34/315/2011 aSc Rozvrhy 2012 63,00 €     01.08.2011 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161   03.11.2011
34/316/2011 Poistné na základe poistnej zmluvy 1 066,74 €     04.10.2011 Uniqa poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501   03.11.2011
34/317/2011 Hlasové služby 100,14 €     27.10.2011 ORANGE Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IĆO: 35697270   03.11.2011
34/318/2011 Technické plyny 13,71 €     31.10.2011 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861   03.11.2011
34/319/2011 Technické plyny 22,54 €     27.10.2011 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861   03.11.2011
34/321/2011 Predĺženie licencie diagnostického programu Multidiag 510,00 €     25.10.2011 GALAMI spol. s r.o., Pezinská 30, 903 01 Senec, IČO: 35787503   17.11.2011
34/322/2011 Didaktika, ročník 2012 31,46 €     28.10.2011 IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262   17.11.2011
34/323/2011 Manažment školy v praxi 2012 54,42 €     28.10.2011 IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262   17.11.2011
34/324/2011 Manažment školy v praxi 2012 54,42 €     28.10.2011 IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262   17.11.2011
34/325/2011 Matematika pre SŠ - opakovanie učiva ZŠ, expedičné náklady 26,20 €     31.10.2011 VARIA PRINT, s.r.o., Ul. Františkánov 8, 94501 Komárno, IČO: 36561177   17.11.2011
34/326/2011 Pranie a čistenie prádla 216,92 € Zmluva o dielo 2011/014   02.11.2011 Práčovňa Martinický Rastislav, Hliník 30, 014 01 Bytča, IČO: 31073026   17.11.2011
34/327/2011 Pranie a čistenie prádla 55,27 € Zmluva o dielo 2011/014   02.11.2011 Práčovňa Martinický Rastislav, Hliník 30, 014 01 Bytča, IČO: 31073026   17.11.2011
34/328/2011 Hlasové služby 149,58 €     03.11.2011 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469   17.11.2011
34/329/2011 Internet  48,88 €     03.11.2011 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469   17.11.2011
34/330/2011 Elektrická energia 3 701,50 €     31.10.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008   17.11.2011
34/331/2011 Elektrická energia 796,93 €     31.10.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008   17.11.2011
34/332/2011 Teplo 5 697,17 €     04.11.2011 Žilinská Teplárenská a.s., Košická 11, 011 87 Žilina, IČO: 364030032   17.11.2011
34/333/2011 Vodné a stočné 1 940,45 €     31.10.2011 SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297   17.11.2011
34/334/2011 Hlasové služby 44,54 €     10.11.2011 Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863   17.11.2011
34/335/2011 Činnosť zváračskej školy 170,64 €     08.11.2011 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Kopčianska 14, 851 01 Bratislava, IČO: 35805609   17.11.2011
34/336/2011 Strava na súťaži Mladý remeselník v dňoch 17.10.-18.10.2011 552,30 €     27.10.2011 Hanus Vladimír, Konská 353, 013 13 Konská, IČO: 33342181   17.11.2011
34/337/2011 Úplné znenia ročník 2012 - preddavok 103,76 €     02.11.2011 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503   17.11.2011
34/338/2011 Stravné lístky 2 484,00 €     02.11.2011 Hanus Vladimír, Konská 353, 013 13 Konská, IČO: 33342181   17.11.2011
34/339/2011 Ubytovanie "Burza informácií" dňa 01.12.2011 50,00 €     04.11.2011 HOTEL SLOVAKIA, s.r.o., Námestie Ľ. Štúra 2, 010 01 Žilina, IČO: 45337934   17.11.2011
34/340/2011 Civilná ochrana 1-6 2012 15,90 €     11.11.2011 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35792281   17.11.2011
34/341/2011 Oprava vŕtacieho kladiva TE 2 230V  108,00 €     02.11.2011 HILTI Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, IČO:31344445   17.11.2011
34/342/2011 Prenájom plynových fliaš 39,42 €     03.11.2011 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861   17.11.2011
34/343/2011 Deratizačné práce 249,60 €   36/2011/SOŠSZATU 03.11.2011 ASANA Dezinfekcia-Dezinsekcia-Deratizácia Jantek Miroslav, Rosina 851, 013 22 Rosina, IČO: 14254883   17.11.2011
34/344/2011 Technické plyny 30,76 €     03.11.2011 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861   17.11.2011
34/345/2011 Technické plyny 44,84 €     04.11.2011 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861   17.11.2011
34/346/2011 Tlačivá 39,80 €   34/2011/SOŠSZATU 21.11.2011 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131   30.11.2011
34/347/2011 Poistné 15,16 €     26.10.2011 Kooperativa poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1   17.11.2011
34/348/2011 Stravné lístky 2 565,00 €     02.11.2011 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000   30.11.2011
34/349/2011 Kominárske práce 108,00 €     10.11.2011 Jozef Putyra STAV-KOMÍN-KOMINÁRSTVO, 013 32 Dlhé pole 670, IČO: 33368210   30.11.2011
34/350/2011 Technické plyny 21,46 €     11.11.2011 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861   30.11.2011
34/351/2011 Pranie a prenájom rohoží 48,89 €     08.11.2011 Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364   30.11.2011
34/352/2011 Dátové služby VUC NET DSL 110,40 €     14.11.2011 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427   30.11.2011
34/353/2011 Mesačný poplatok a hovorné 165,47 €     10.11.2011 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427   30.11.2011
34/354/2011 Oprava asfaltovej plochy areálu SOŠS 8 086,69 €   41/2011/SOŠSZATU 21.11.2011 A.Š.-Staviteľstvo, s.r.o., Veľká Okružná 54, 010 01 Žilina, IČO: 36760501   30.11.2011
34/355/2011 Účasť na seminári "Personálna práca a odmeňovanie zamestnancov v školstve po uplatnení aktuálnych noviel" 44,00 €     07.11.2011 Ing. Peter Ondrášek - EDOS PEM, Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 40576663   30.11.2011
34/356/2011 Stravní lístky žiaci 4 548,00 €     15.11.2011 Hanus Vladimír, Konská 353, 013 13 Konská, IČO: 33342181   30.11.2011
34/357/2011 Technické plyny 67,19 €     29.11.2011 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861   30.11.2011
34/358/2011 Zapožičanie, montáž a demontáž lešenia 784,90 €   32/2011/SOŠSZATU 30.11.2011 ABH, s.r.o., 013 05 Lutiše č.96, IČO: 36383970   30.11.2011
34/359/2011 Hlasové služby 90,44 €     27.11.2011 ORANGE Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IĆO: 35697270   14.12.2011
34/360/2011 Notebook Acer Aspire i3-370, Notebook Lenovo ideapad Z570, Projektor Benq MX613ST 4 965,00 €     22.11.2011 BOANA s.r.o., Višňové 402, 013 23 Višňové, IČO: 36252417   30.11.2011
34/361/2011 Školenie 74,00 €     27.10.2011 RVC Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin, IČO: 31938434   27.11.2011
34/362/2011 Dodávka plastových okien pre administratívnu budovu 5 870,71 €   35/2011/SOŠSZATU 26.11.2011 Miroslav Sňahničan SFINGA, Na Skotnu 752/32, 013 01 Teplička Nad Váhom, IČO: 34933093   14.12.2011
34/363/2011 Dodávka a montáž plastových okien 4 315,68 €   35/2011/SOŠSZATU 22.11.2011 Miroslav Sňahničan SFINGA, Na Skotnu 752/32, 013 01 Teplička Nad Váhom, IČO: 34933093   14.12.2011
34/364/2011 Hlasové služby 145,64 €     03.12.2011 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469   14.12.2011
34/365/2011 Pranie a čistenie prádla 198,95 € Zmluva o dielo 2011/014   02.12.2011 Práčovňa Martinický Rastislav, Hliník 30, 014 01 Bytča, IČO: 31073026   14.12.2011
34/366/2011 Montáž plastových okien a parapetných dosiek vrátane dodávky parapetných dosiek 5 978,33 €   35/2011/SOŠSZATU 30.11.2011 Miroslav Sňahničan SFINGA, Na Skotnu 752/32, 013 01 Teplička Nad Váhom, IČO: 34933093   14.12.2011
34/367/2011 Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, Púzdro 400 ks 1 324,80 €     04.11.2011 S-EKA, spol. s r.o., Kupecká 5, 949 01 Nitra, IČO: 34107011   14.12.2011
34/368/2011 Internet  48,88 €     03.12.2011 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469   14.12.2011
34/369/2011 Štartovné súťaž inštalatérov 14.11.2011 30,00 €     28.11.2011 Združenie nadaných stredoškolákov, Rekreačná 12, 921 01 Piešťany, IČO: 42136661   14.12.2011
34/370/2011 Vodné a stočné 1 800,65 €     30.11.2011 SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297   14.12.2011
34/371/2011 Teplo 8 529,68 €     05.12.2011 Žilinská Teplárenská a.s., Košická 11, 011 87 Žilina, IČO: 364030032   14.12.2011
34/372/2011 Elektrická energia 4 080,76 €     30.11.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008   14.12.2011
34/373/2011 Elektrická energia 870,37 €     30.11.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008   14.12.2011
34/374/2011 Pranie a prenájom rohoží 67,54 €     06.12.2011 Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364   14.12.2011
34/375/2011 Inzercia 48,96 €     10.11.2011 regionPRESS,s.r.o., Študenstká 2, Trnava 917 01, IČO: 36252417   15.12.2011
34/376/2011 Zvarenie konštrukcie 2 oceľových bránok a ich dovoz 110,00 €     01.12.2011 Ing. Dávid Konfala, Ľudovíta Štúra 2295, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44708238   15.12.2011
34/377/2011 Stravné lístky 1 852,50 €     02.12.2011 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000   15.12.2011
34/378/2011 Stravné lístky 1 656,00 €     01.12.2011 Hanus Vladimír, Konská 353, 013 13 Konská, IČO: 33342181   15.12.2011
34/379/2011 Strava dňa 30.11.2011 309,12 €     01.12.2011 Hanus Vladimír, Konská 353, 013 13 Konská, IČO: 33342181   15.12.2011
34/380/2011 Zabezpečenie poskytovania služieb (Fabasoft, SPIN, Magma) 698,00 €     07.12.2011 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427   15.12.2011
34/381/2011 Kurz kuričov a úradná skúška 180,00 €   39/2011/SOŠSZATU 05.12.2011 Helena Kováčová KOVOSP, Fatranská 32/9, 010 08 Žilina, IČO: 33364028   15.12.2011
34/382/2011 Dátové služby VUC NET DSL 110,40 €     09.12.2011 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427   15.12.2011
34/383/2011 Odborné prehliadky výťahov 180,00 €     30.11.2011 Jaroslav Kormanec-EKO, Povina 337,023 33, IČO: 35434121   15.12.2011
34/384/2011 Služby technika PO + zápis do požiarnej knihy 4/2011 252,00 €     14.12.2011 HASMAT, s.r.o., Dolná Trnovská 20/47, 010 01 Žilina, IČO:36383121   15.12.2011
34/385/2011 Hlasové služby 43,32 €     09.12.2011 Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863   15.12.2011
34/386/2011 Technické plyny 31,55 €     15.12.2011 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861   22.12.2011
34/387/2011 Posilňovacie zariadenia 1 350,00 €   43/2011/SOŠSZATU 13.12.2011 Mgr. Darina Godálová - DAFE, K Zábraniu 854, 911 01 Trenčín, IČO: 14047152   22.12.2011
34/388/2011 Medicimbal 2 ks, lano ku šplhovej konštrukcii 5 m, Ower-ball 25 cm 100,84 €     14.12.2011 PaedDr. J. Kocúr - EKO-SPORT-SCHOOLE, Tolstého 24, 010 01 Žilina, IČO: 30580099   22.12.2011
34/389/2011 Floorbalové hokejky, loptičky, rukavice, dres, nohavice 638,00 €     06.12.2011 SPORT 4YOU, s.r.o., Durkova 9, 949 01 Nitra 1, IČO: 44887001   22.12.2011
34/390/2011 Činnosť zváračskej školy 59,76 €     22.12.2011 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Kopčianska 14, 851 01 Bratislava, IČO: 35805609   05.01.2012
34/391/2011 Poskytnutie právnej služby 339,70 €     15.12.2011 JUDr. Martin Dočár, M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 42217377   05.01.2012
34/392/2011 Technické plyny 80,04 €     16.12.2011 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861   05.01.2012
34/393/2011 Mesačný poplatok a hovorné 145,73 €     07.12.2011 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427   05.01.2012
34/394/2011 Materiál 1,20 €     29.12.2011 Giacomini Slovakia, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina, IČO: 31613195   05.01.2012
34/395/2011 Strava  472,52 €     22.12.2011 Hanus Vladimír, Konská 353, 013 13 Konská, IČO: 33342181   05.01.2012
34/396/2011 Stravné lístky 2 016,00 €     05.12.2011 Hanus Vladimír, Konská 353, 013 13 Konská, IČO: 33342181   05.01.2012
34/397/2011 Revízia elektrických zariadení a bleskozvodov 3 240,00 €     29.12.2011 Ing. Ľubomír Šenkár - els, Hronská 1315/7, 010 01 Žilina, IČO: 10945865   05.01.2012
34/398/2011 Hlasové služby 114,41 €     30.12.2011 ORANGE Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IĆO: 35697270   05.01.2012
34/399/2011 Odstránenie závad na výťahoch 1 459,00 €   47/2011/SOŠSZATU 22.12.2011 Jaroslav Kormanec-EKO, Povina 337,023 33, IČO: 35434121   05.01.2012
34/400/2011 Prenájom plynových fliaš 1,19 €     31.12.2011 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861   19.01.2012
34/401/2011 Stravné lístky žiaci 3 780,00 €     05.12.2011 Hanus Vladimír, Konská 353, 013 13 Konská, IČO: 33342181   15.12.2011
34/402/2011 Hlasové služby 41,40 €     31.12.2011 Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863   19.01.2012
34/403/2011 Inzercia 240,00 €     29.12.2011 Telegraf Media s.r.o., Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava, IČO: 45526567   19.01.2012
34/404/2011 Verejná správa 2012 - predplatné 69,60 €     02.01.2012 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271   19.01.2012
34/405/2011 Pranie a čistenie prádla 360,80 € Zmluva o dielo 2011/014   30.12.2011 Práčovňa Martinický Rastislav, Hliník 30, 014 01 Bytča, IČO: 31073026   19.01.2012
34/406/2011 Pranie a čistenie prádla 56,24 € Zmluva o dielo 2011/014   30.12.2011 Práčovňa Martinický Rastislav, Hliník 30, 014 01 Bytča, IČO: 31073026   19.01.2012
34/407/2011 Prenájom rohoží 30,24 €     31.12.2011 Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364   19.01.2012
34/408/2011 Internet  48,88 €     03.01.2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469   19.01.2012
34/409/2011 Hlasové služby 145,61 €     03.01.2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469   19.01.2012
34/410/2011 Verejná správa online 374,40 €     29.12.2011 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129   19.01.2012
34/411/2011 Elektrická energia 892,76 €     31.12.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008   19.01.2012
34/412/2011 Elektrická energia 3 900,83 €     31.12.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008   19.01.2012
34/413/2011 Teplo 10 247,48 €     05.01.2012 Žilinská Teplárenská a.s., Košická 11, 011 87 Žilina, IČO: 364030032   19.01.2012
34/414/2011 Vodné a stočné 2 254,05 €     31.12.2011 SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297   19.01.2012
34/415/2011 Hovorné 30,92 €     12.01.2012 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427   19.01.2012
34/416/2011 Oprava malieb, náterov, sadrokartonarske práce a likvidácia odpadu 3 982,92 €     29.12.2011 Miroslav Sňahničan SFINGA, Na Skotnu 752/32, 013 01 Teplička Nad Váhom, IČO: 34933093   19.01.2012
34/417/2011 Finančný spravodajca 2011 21,19 €     09.01.2012 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503   19.01.2012
34/418/2011 Dodávka a montáž okien - nová škola 14 866,70 €     29.12.2011 Miroslav Sňahničan SFINGA, Na Skotnu 752/32, 013 01 Teplička Nad Váhom, IČO: 34933093   19.01.2012
34/419/2011 Dodávka a montáž žalúzií 1 036,20 €     29.12.2011 Miroslav Sňahničan SFINGA, Na Skotnu 752/32, 013 01 Teplička Nad Váhom, IČO: 34933093   19.01.2012