Naši žiaci na medzinárodnej súťaži CONECO 2012 zlatí

S veľkou radosťou môžeme konštatovať, že všetky tieto podmienky súťaže najlepšie a bezkonkurenčne splnili práve naši žiaci, čo  pre  nich znamenalo zisk zlatej medaily.

Žiaci získali zvláštnu cenu (300,- €) od firmy Kontrakting s.r.o. Žilina za najkvalitnejšie vyhotovenie spojov a najpresnejší výrobok podľa rozmerov zadaných vo výkrese a škola dostala ako sponzorský dar od firmy JUTA a.s. vysokodifúznu membránu Jutadach 135.

Víťazstvo našich žiakov potvrdilo, že úroveň teoretického aj praktického vzdelávania na našej škole má vysoký kredit. Pre našu školu sú tieto a mnohé iné ocenenia veľkým úspechom, veľkou výzvou a pre našich žiakov hlavne motiváciou v ďalšom štúdiu.

Biblická olympiáda 2012

Celkovým víťazom sa stalo družstvo gymnázia sv. Františka zo Žiliny. Naši chlapci sa umiestnili na peknom 8. mieste, keď sa nám podarilo poraziť nielen odborné školy, ale i SPŠ stavebnú zo Žiliny.

Ich snahu nakoniec ocenila i samotná porota, keď sa rozhodla udeliť výnimočnú cenu  „Skokan roka“ pre družstvo, ktoré za posledný rok vykonalo najväčší posun dopredu. Chlapcom k úspechu všetci blahoželáme a už teraz sa tešíme na budúcoročné vedomostné zápolenie.