Biblická olympiáda 2012

Celkovým víťazom sa stalo družstvo gymnázia sv. Františka zo Žiliny. Naši chlapci sa umiestnili na peknom 8. mieste, keď sa nám podarilo poraziť nielen odborné školy, ale i SPŠ stavebnú zo Žiliny.

Ich snahu nakoniec ocenila i samotná porota, keď sa rozhodla udeliť výnimočnú cenu  „Skokan roka“ pre družstvo, ktoré za posledný rok vykonalo najväčší posun dopredu. Chlapcom k úspechu všetci blahoželáme a už teraz sa tešíme na budúcoročné vedomostné zápolenie.

{jaloadposition japos=“template_image_slider“ source=“folder“ folder_images=“/images/stories/biblia2012″}

Školské kolo súťaže o BOZP

Súťaž prebieha najskôr v školách a následne žiaci umiestnení na prvých troch miestach postupujú do celoslovenského finále, ktoré sa tento rok koná  v Spojenej škole v Kremničke v Banskej Bystrici.

Do súťaže sa každoročne zapájajú aj naši žiaci. Po vlaňajšom úspechu a získaní 7. miesta v súťaži družstiev na celoslovenskom kole v Prešove, sa mnohí žiaci opakovane prihlásili do súťaže.

V školskom  kole  súťaže si meralo úroveň vedomostí z oblasti predpisov BOZP 24   žiakov študijných a učebných odborov. Každý žiak si najprv musel naštudovať predpisy  a pred porotou odpovedať na tri otázky.

Výsledné poradie:

1- 3. miesto Juriga Juraj, II.L – 30 bodov, Kubaľák Michal, I.B – 30 bodov, Mikulec Andrej, II.M – 30 bodov

4. miesto Sabo Peter, II.M – 29 bodov

5. miesto Podstavek Dominik, II.B – 27 bodov

Zúčastnení žiaci získané vedomosti a informácie uplatnia a využijú aj neskôr pri nástupe do zamestnania.

Všetkým samozrejme ďakujeme za účasť a tešíme sa na organizovanie súťaže v budúcom školskom roku. Víťazom držíme palce pri reprezentácii školy v celoslovenskom finále v Banskej Bystrici.

{jaloadposition japos=“template_image_slider“ source=“folder“ folder_images=“/images/stories/bozp2012″}