Matematický klokan 2012

Riešitelia si môžu dosiahnuté výsledky porovnať v rámci školy aj Slovenska podľa svojich čiarových kódov na stránke www.matematickyklokan.sk.

Žiakom ďakujeme za účasť v súťaži.

{jaloadposition japos=“template_image_slider“ source=“folder“ folder_images=“/images/stories/klokan2012″}

Odborná exkurzia – DOMexpo2012 – Agrokomplex Nitra

Tohtoročná výstava bola výnimočná aj tým, že sa konal 20. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania    pod názvom: „Mladý tvorca 2012“.Školy prezentovali svoje výrobky v oblasti strojárstva,  drevospracujúcej výroby, odevov z tkanín, sklárstva, polygrafie, papiernictva a umelecko-dizajnového spracovania výrobkov remeselnej výroby. Súčasťou podujatia bola súťaž „Top výrobok“, určená pre žiakov a Cena za inováciu a technickú tvorivosť, ktorá bola určená pre pedagogických pracovníkov.

Prostredníctvom tejto výstavy mohli naši žiaci spoznať nové trendy v stavebníctve a v neposlednej miere spoznať aj nových priateľov, lebo tieto dni výstavné plochy Agrokomplexu patrili predovšetkým mladým.

{jaloadposition japos=“template_image_slider“ source=“folder“ folder_images=“/images/stories/domexpo2012″}

Školské kolo vedomostnej súťaže „Mladý Slovák“

Školského kola sa zúčastnilo 25 žiakov a dvaja najlepší – Jakub Jurčík (III.H) a Peter Maťko (II.B) postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 12.júna 2012 v Úrade ŽSK.

Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme a víťazom prajeme veľa šťastia pri reprezentácii našej školy v krajskom kole súťaže.

{jaloadposition japos=“template_image_slider“ source=“folder“ folder_images=“/images/stories/mslovak2012″}

Naši žiaci na medzinárodnej súťaži CONECO 2012 zlatí

S veľkou radosťou môžeme konštatovať, že všetky tieto podmienky súťaže najlepšie a bezkonkurenčne splnili práve naši žiaci, čo  pre  nich znamenalo zisk zlatej medaily.

Žiaci získali zvláštnu cenu (300,- €) od firmy Kontrakting s.r.o. Žilina za najkvalitnejšie vyhotovenie spojov a najpresnejší výrobok podľa rozmerov zadaných vo výkrese a škola dostala ako sponzorský dar od firmy JUTA a.s. vysokodifúznu membránu Jutadach 135.

Víťazstvo našich žiakov potvrdilo, že úroveň teoretického aj praktického vzdelávania na našej škole má vysoký kredit. Pre našu školu sú tieto a mnohé iné ocenenia veľkým úspechom, veľkou výzvou a pre našich žiakov hlavne motiváciou v ďalšom štúdiu.

{jaloadposition japos=“template_image_slider“ source=“folder“ folder_images=“/images/stories/coneco2012sutaz“}