Úspech našich žiakov v celoslovenskom kole Súťaže žiakov SOŠ v oblasti BOZP

 

V konkurencii 11 družstiev z celého Slovenska sa naši reprezentanti umiestnili na krásnom 3. mieste. Zaslúžili sa o to výbornými výkonmi v súťaži jednotlivcov, kde Juraj skončil na 5. mieste, Andrej na 7. mieste a Michal na 24. mieste. Na súťaž žiakov pripravoval p. Gáborko Dušan.

Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy! 

{jaloadposition japos=“template_image_slider“ source=“folder“ folder_images=“/images/stories/bozp2012_svk/“}

Matematický klokan 2012

Riešitelia si môžu dosiahnuté výsledky porovnať v rámci školy aj Slovenska podľa svojich čiarových kódov na stránke www.matematickyklokan.sk.

Žiakom ďakujeme za účasť v súťaži.

{jaloadposition japos=“template_image_slider“ source=“folder“ folder_images=“/images/stories/klokan2012″}

Odborná exkurzia – DOMexpo2012 – Agrokomplex Nitra

Tohtoročná výstava bola výnimočná aj tým, že sa konal 20. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania    pod názvom: „Mladý tvorca 2012“.Školy prezentovali svoje výrobky v oblasti strojárstva,  drevospracujúcej výroby, odevov z tkanín, sklárstva, polygrafie, papiernictva a umelecko-dizajnového spracovania výrobkov remeselnej výroby. Súčasťou podujatia bola súťaž „Top výrobok“, určená pre žiakov a Cena za inováciu a technickú tvorivosť, ktorá bola určená pre pedagogických pracovníkov.

Prostredníctvom tejto výstavy mohli naši žiaci spoznať nové trendy v stavebníctve a v neposlednej miere spoznať aj nových priateľov, lebo tieto dni výstavné plochy Agrokomplexu patrili predovšetkým mladým.

{jaloadposition japos=“template_image_slider“ source=“folder“ folder_images=“/images/stories/domexpo2012″}

Školské kolo vedomostnej súťaže „Mladý Slovák“

Školského kola sa zúčastnilo 25 žiakov a dvaja najlepší – Jakub Jurčík (III.H) a Peter Maťko (II.B) postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 12.júna 2012 v Úrade ŽSK.

Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme a víťazom prajeme veľa šťastia pri reprezentácii našej školy v krajskom kole súťaže.

{jaloadposition japos=“template_image_slider“ source=“folder“ folder_images=“/images/stories/mslovak2012″}