5. ročník Župnej ligy – regionálne kolo Považie

Nášmu tímu sa podarilo prvým vyraďovacím kolom prejsť bez problémov a zvíťazili sme nad mužstvom Gymnázia, Varšavská cesta 4:1, čo nás posunulo medzi osem postupujúcich družstiev. V druhom kole sme však narazili na celkového víťaza tejto súťaže – Spojenú školu Rosinská cesta a so súťažou sme sa museli po prehre rozlúčiť. Keďže do krajského finále postupoval iba víťaz, mohli sme vidieť ešte pekné semifinálové zápasy  a kvalitné finále, do ktorého postúpili Spojená škola Rosinská cesta a Gymnázium Veľká okružná. Po vyčerpávajúcich súbojoch bolo konečné poradie nasledovné:

  1. miesto – Spojená Škola Rosinská cesta, Žilina
  2. miesto – Gymnázium Veľká okružná, Žilina
  3. miesto – Dopravná akadémia, Žilina

Víťazovi blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.

{jaloadposition japos=“template_image_slider“ source=“folder“ folder_images=“/images/stories/zupna_liga/“}

V okresnom kole majstrovstiev stredných škôl vo futsale získali naši žiaci strieborné medaily

Druhé miesto sme mali isté a tak chlapci hrali s plným nasadením finálový zápas proti domácej Spojenej škole Rosinská cesta. S favoritom skupiny sme odohrali vyrovnaný zápas, no chýbalo nám trochu viac futbalového šťastia. Po vyčerpávajúcom zápase podľahli naši chlapci Spojenej škole Rosinská cesta 4:2.

Druhé miesto nám vybojovali:

Denis Kianek – IV.H, Juraj Mráz – I.NB, Lukáš Červený – III.E, Tomáš Fejfár – II.H, Martin Kopas – IV.B, Branislav Horecký – III.L, Matúš Gašpierik – III.L, Martin Kordiš – III.M a Miroslav Janiga – I.NB.

Chlapcom za reprezentáciu školy veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy!

{jaloadposition japos=“template_image_slider“ source=“folder“ folder_images=“/images/stories/mss_futsal/“}

„Mladý remeselník 2012“ v SOŠ stavebnej v Žiline medzinárodne

Súťaž mala medzinárodný charakter a zúčastnili sa jej nasledovné školy: VOSŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto – ČR, Střední odborné učiliště Kyjov – ČR, SOŠ drevárska Krásno nad Kysucou, SOŠ technická Námestovo,  SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina,  SOŠ technická Čadca  a SOŠ stavebná Žilina.

Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci 2. a 3. ročníka učebného odboru murár, žiaci 2. až 4. ročníka študijného odboru operátor stavebnej výroby, žiaci 2. a 3. ročníka učebného odboru inštalatér a žiaci 2. až 4. ročníka študijného odboru mechanik stavebnoinštalačných zariadení. Súťažili dvojčlenné družstvá, pričom súčet bodov družstva z teoretickej a praktickej časti súťaže určoval poradie družstiev. Predsedami a členmi hodnotiacich komisií boli zástupcovia firiem a sponzorov.

Pre odbor murár teoretická časť pozostávala z odborného testu. Úlohou praktickej časti bolo murovanie podľa výkresovej dokumentácie a omietnutie určenej plochy muriva. V praktickej časti museli súťažiaci zvládnuť presné založenie fragmentu, správnosť technologického postupu, dodržiavanie rozmerov, výšok a rovnosti škár, dodržiavanie rovnosti a zvislosti muriva, dodržanie BOZ, čistotu pracoviska a dodržanie pracovného limitu.

Pre odbor inštalatér teoretická časť pozostávala taktiež z odborného testu. V praktickej časti museli súťažiaci zvládnuť montáž časti závesného systému Geberit Duofixy a kanalizačného potrubia  vrátane montáže zariaďovacích predmetov, správne dodržanie výšok a rozpätia  vývodov odpadov pre zariaďovacie predmety, dodržiavanie technologických postupov pri montáži potrubia, dodržanie BOZ a PO, čistotu pracoviska a  dodržanie časového limitu.

S veľkou radosťou radosťou konštatujeme, že naši žiaci zvíťazili v obidvoch súťažiach, aj keď bodový rozdiel medzi jednotlivými poradiami bol naozaj veľmi tesný.

Žiaci získali množstvo hodnotných cien, ale najväčšou cenou je však možnosť reprezentovať svoju školu a poukázať tak na jej kvality a úroveň.

Súťaž je pre žiakov určite motiváciou  nielen do ďalšieho štúdia, ale aj do budúceho života pre vykonávanie samotnej stavebnej profesie. V prvom rade je to možnosť sebarealizácie a overenia si svojich schopností a vedomostí, možnosť reprezentovať školu, motivácia pre ostatných žiakov a samozrejme možnosť zúčastňovať sa podobných akcií nielen na území Slovenska, ale aj v zahraničí.

{jaloadposition japos=“template_image_slider“ source=“folder“ folder_images=“/images/stories/mremeselnik2012/“}

Výsledky súťaže:

Murár

1. SOŠ stavebná Žilina (Michal Fano a Michal Grečnár)

2. SOŠ technická Námestovo

3. Střední odborné učiliště Kyjov

 

Inštalatér

1. SOŠ stavebná Žilina (Adrián Uričko a Matúš Skuban)

2. SOŠ technická Námestovo

3. Střední odborné učiliště Kyjov

 

Úspech žiakov SOŠ stavebnej Žilina na medzinárodnej súťaži remeselných zručností

Súťaž tento rok predstavila novú koncepciu. Súťažné zadania jednotlivých odborov na seba nadväzovali, najprv murári postavili hrubú stavbu fragmentu kúpelne, po nich nastúpili montéri suchých stavieb a inštalatéri, nakoniec všetko dokončili maliari. 

Družstvá tvorili dvaja žiaci tretích ročníkov stredných odborných škôl a učilíšť.

Našu školu reprezentovali v odbore murár žiaci z III.B triedy, študijný odbor operátor stavebnej výroby Michal Fano a Michal Grečnár pod vedením majstra odbornej výchovy  Petra Stranianka.

V odbore inštalatér nás reprezentovali žiaci z III.C triedy Peter Papaj a Adrián Uričko, študijný odbor mechanik stavebnoinštalačných zariadení pod vedením majstra odbornej výchovy Ľubomíra Marčeka.

Členmi poroty boli zástupcovia zo Zväzu podnikateľov v stavebníctve v ČR, Cechu suchej výstavby, Cechu maliarov a lakýrnikov v ČR, Hospodárskej komory a ostatní sponzori.

S veľkou radosťou môžeme konštatovať, že  v odbore murár pre našu školu získali bronzovú medailu práve naši žiaci.

Vo veľkej konkurencii obstáli aj inštalatéri, ktorí sa umiestnili na peknom mieste.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a predávanie cien sa uskutočnilo na radnici Mestského úradu vo Vysokom Mýte. Úspech našich žiakov potvrdil, že úroveň teoretického aj praktického vzdelávania na našej škole má vysoký kredit a dúfame, že podobné úspechy budú motiváciou aj pre ďalších našich žiakov. 

{jaloadposition japos=“template_image_slider“ source=“folder“ folder_images=“/images/stories/myto2012/“}

Úspech našich žiakov v celoslovenskom kole Súťaže žiakov SOŠ v oblasti BOZP

 

V konkurencii 11 družstiev z celého Slovenska sa naši reprezentanti umiestnili na krásnom 3. mieste. Zaslúžili sa o to výbornými výkonmi v súťaži jednotlivcov, kde Juraj skončil na 5. mieste, Andrej na 7. mieste a Michal na 24. mieste. Na súťaž žiakov pripravoval p. Gáborko Dušan.

Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy! 

{jaloadposition japos=“template_image_slider“ source=“folder“ folder_images=“/images/stories/bozp2012_svk/“}