Výmenná prax našich žiakov v Kyjove

V dňoch 13. – 17. mája 2019 sa zúčastnili naši žiaci výmennej praxe v partnerskej škole v Kyjove, s ktorou naša škola dlhoročne spolupracuje. Pedagogický doprovod im robil majster odbornej výchovy p. Milan Tarač.

Praxe sa zúčastnili žiaci z I.B triedy, študijný odbor operátor stavebnej výroby – D. Kolenčiak, M. Gelatka a R. Opálka. V rámci praktického vyučovania stavali oporný múr na rodinnej firme. (viac…)

Inštalatéri v českom Vyškove zlatí!

17. ročník medzinárodnej súťaže odborných zručností žiakov učebného oboru inštalatér sa konal dňa 16.mája 2019 na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Vyškov. S touto školou spolupracujeme nielen v rámci odborných súťaží, ale aj projektov Erasmus+. (viac…)

Celoslovenská súťaž – „Bezpečné dni v práci 2019“, Prešov

V piatok 26. apríla sa v areáli Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove uskutočnil 2. ročník celoslovenskej súťaže žiakov stredných odborných škôl lesníckeho, drevárskeho, stavbárskeho a technického zamerania „Bezpečné dni v práci“. Súčasťou súťaže je udelenie prestížneho putovného pohára predsedníčky Odborového zväzu DREVO – LESY – VODA. (viac…)

45. ročník celoslovenskej súťaže z predpisov BOZP

V dňoch 16. – 17. apríla 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili Celoslovenského kola súťaže z predpisov BOZP a každoročne ju organizuje Integrovaný odborový zväz. Súťaž prebiehala v hoteli Sorea Titris Tatranská Lomnica pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera.

Tento rok sa konal jubilejný 45. ročník a do celoslovenského kola sa zapojilo 48 súťažiacich zo 16 stredných škôl. (viac…)

Murári a tesári na súťaži v českom Kyjove zlatí!

Žiaci SOŠ stavebnej v Žiline sa každoročne zúčastňujú súťaží zručností, aby si mohli konfrontovať svoje teoretické znalosti a odborné zručnosti so žiakmi zahraničných a slovenských stredných škôl.

Dňa 16. apríla 2019 sa v českom Kyjove uskutočnil už 19. ročník medzinárodnej súťaže odborných zručností žiakov stavebných odborov stredných škôl v odbore tesár a murár, ktorej sa pravidelne zúčastňujeme. Organizátorom tejto súťaže je SOU stavebné Kyjov. (viac…)