Celoslovenská súťaž – „Bezpečné dni v práci 2019“, Prešov

V piatok 26. apríla sa v areáli Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove uskutočnil 2. ročník celoslovenskej súťaže žiakov stredných odborných škôl lesníckeho, drevárskeho, stavbárskeho a technického zamerania „Bezpečné dni v práci“. Súčasťou súťaže je udelenie prestížneho putovného pohára predsedníčky Odborového zväzu DREVO – LESY – VODA. (viac…)

45. ročník celoslovenskej súťaže z predpisov BOZP

V dňoch 16. – 17. apríla 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili Celoslovenského kola súťaže z predpisov BOZP a každoročne ju organizuje Integrovaný odborový zväz. Súťaž prebiehala v hoteli Sorea Titris Tatranská Lomnica pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera.

Tento rok sa konal jubilejný 45. ročník a do celoslovenského kola sa zapojilo 48 súťažiacich zo 16 stredných škôl. (viac…)

Murári a tesári na súťaži v českom Kyjove zlatí!

Žiaci SOŠ stavebnej v Žiline sa každoročne zúčastňujú súťaží zručností, aby si mohli konfrontovať svoje teoretické znalosti a odborné zručnosti so žiakmi zahraničných a slovenských stredných škôl.

Dňa 16. apríla 2019 sa v českom Kyjove uskutočnil už 19. ročník medzinárodnej súťaže odborných zručností žiakov stavebných odborov stredných škôl v odbore tesár a murár, ktorej sa pravidelne zúčastňujeme. Organizátorom tejto súťaže je SOU stavebné Kyjov. (viac…)

Naši murári bronzoví na odbornej súťaži „Murár 2019“

V dňoch 3. – 5. apríla 2019 sa na pôde Strednej odbornej školy stavebnej v Nitre uskutočnil už 26. ročník súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v odbore murár – MURÁR 2019. Vyhlasovateľom súťaže je Nitriansky samosprávny kraj.

Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci 1. až 3. ročníka učebného odboru murár a študijného odboru operátor stavebnej výroby. Súťažili dvojčlenné družstvá žiakov, z každej školy jedno súťažné družstvo. V teoretickej a praktickej časti pracovali členovia družstva spoločne. (viac…)

Tesári na CONECO 2019 získali strieborné medaily!

V dňoch 27. – 30. marca 2019 sa konal v  Bratislave 40. ročník najväčšieho veľtrhu stavebníctva na Slovensku CONECO RACIOENERGIA 2019. Súčasťou tohto veľtrhu boli aj 21. Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou, ktoré každoročne organizuje Cech strechárov Slovenska. (viac…)