Odborná súťaž – MAPEI Mladým 2019

O aktivity na našej škole nie je núdza a tak sme sa opäť zúčastnili na 1. ročníku súťaže zručností žiakov stredných odborných škôl – „Mapei mladým 2019“ v odbore murár a operátor stavebnej výroby. Súťaž prebiehala 28. – 29. novembra 2019 v Ivánke pri Dunaji. (viac…)

Medzinárodná súťaž „Mladý stavbár 2019“

Aj tento školský rok sa  2. – 3. októbra 2019 v priestoroch dielní praktického vyučovania SOŠ stavebnej na Bánovskej ceste 9 v Žiline konal už 11. ročník medzinárodnej súťaže praktických zručností žiakov „Mladý stavbár 2019“.Súťažilo sa v odboroch murár/operátor stavebnej výroby, inštalatér/mechanik stavebnoinštalačných zariadení a tesár. Organizátorom súťaže bola Stredná odborná škola stavebná v  Žiline v spolupráci s Odborom školstva a športu ŽSK. Cieľom súťaže bolo prezentovanie odborných praktických zručností a teoretických vedomostí v klasických stavebných profesiách s dôrazom na využívanie nových materiálov, spôsobov práce a technológií, reflektujúc aktuálne potreby na trhu práce. (viac…)

Opäť sme boli úspešní na súťaži Řemeslo – Skill

V dňoch 17. – 19. septembra 2019 sa uskutočnil už 9. ročník medzinárodnej súťaže Řemeslo/ Skill 2019 na námestí vo Vysokom Mýte v Českej republike. Súťažilo celkom 70 súťažiacich z 21 českých, slovenských a maďarských stredných odborných škôl v súťažných odboroch murár, montér suchých stavieb, inštalatér, stolár a obkladač. Hlavným cieľom súťaže bolo správne používanie nových a moderných stavebných technológií a postupov pri rekonštrukciách a novostavbách bytov či domov. Práce v jednotlivých súťažných odboroch na seba nadväzovali. (viac…)

Výmenná prax našich žiakov v Kyjove

V dňoch 13. – 17. mája 2019 sa zúčastnili naši žiaci výmennej praxe v partnerskej škole v Kyjove, s ktorou naša škola dlhoročne spolupracuje. Pedagogický doprovod im robil majster odbornej výchovy p. Milan Tarač.

Praxe sa zúčastnili žiaci z I.B triedy, študijný odbor operátor stavebnej výroby – D. Kolenčiak, M. Gelatka a R. Opálka. V rámci praktického vyučovania stavali oporný múr na rodinnej firme. (viac…)

Inštalatéri v českom Vyškove zlatí!

17. ročník medzinárodnej súťaže odborných zručností žiakov učebného oboru inštalatér sa konal dňa 16.mája 2019 na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Vyškov. S touto školou spolupracujeme nielen v rámci odborných súťaží, ale aj projektov Erasmus+. (viac…)