Naši žiaci opäť úspešní na medzinárodnej súťaži Řemeslo/Skill 2020

V dňoch 15. – 17. septembra 2020 sa uskutočnil jubilejný 10. ročník medzinárodnej súťaže Řemeslo/Skill na námestí vo Vysokom Mýte. Súťaž podporili tento rok finančne Pardubický kraj, Mesto Vysoké Mýto a VOŠ a SŠ stavebná Vysoké Mýto. Veľkým prínosom je aj participácia odborových zväzov a profesijných cechov – Zväzu podnikateľov v stavebníctve v ČR, Cechu suchej výstavby ČR a Cechu obkladačov ČR.

Tradičný podporovateľ súťaže – spoločnosť Heluz, cihlářský průmysl v.o.s. sa aj tento rok prezentuje ako hlavný partner moderného vzdelávania mladých stavbárov. Firma predstavila okrem iného rôzne zábavné formy vzdelávania, ktoré by mali zatraktívniť stavebníctvo a pritiahnuť pozornosť žiakov základných škôl aj študentov. Ďalšími významnými partnermi a sponzormi súťaže v oblasti zdravotechniky boli Alcaplast CZ, Hansgrohe CZ, Laufen CZ a Schell GmbH. (viac…)

Odborná súťaž – Bezpečné dni v práci 2020, Prešov

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA (OZ DLV) v spolupráci s PEFC Slovensko a ostatnými organizáciami zorganizoval už 3. ročník súťaže stredných odborných škôl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorá sa konala v priestoroch SOŠ lesníckej v Prešove v predposledný februárový piatok. Súťaž vznikla z iniciatívy predsedníčky Odborového zväzu Drevo – Lesy – Voda JUDr. Vlasty Szabovej, PhD.

Ambíciou súťaže je vštepovať základné princípy BOZP už počas vyučovacieho procesu a tým zlepšiť pripravenosť mladých ľudí na prechod do pracovného procesu. Finále tretieho ročníka sa zúčastnili žiaci desiatich stredných odborných škôl z celého Slovenska so zameraním na lesníctvo, drevárstvo, stavebníctvo a techniku. Súťažiaci si zmerali sily v teoretických i praktických disciplínach. (viac…)

Odborná súťaž – MAPEI Mladým 2019

O aktivity na našej škole nie je núdza a tak sme sa opäť zúčastnili na 1. ročníku súťaže zručností žiakov stredných odborných škôl – „Mapei mladým 2019“ v odbore murár a operátor stavebnej výroby. Súťaž prebiehala 28. – 29. novembra 2019 v Ivánke pri Dunaji. (viac…)

Medzinárodná súťaž „Mladý stavbár 2019“

Aj tento školský rok sa  2. – 3. októbra 2019 v priestoroch dielní praktického vyučovania SOŠ stavebnej na Bánovskej ceste 9 v Žiline konal už 11. ročník medzinárodnej súťaže praktických zručností žiakov „Mladý stavbár 2019“.Súťažilo sa v odboroch murár/operátor stavebnej výroby, inštalatér/mechanik stavebnoinštalačných zariadení a tesár. Organizátorom súťaže bola Stredná odborná škola stavebná v  Žiline v spolupráci s Odborom školstva a športu ŽSK. Cieľom súťaže bolo prezentovanie odborných praktických zručností a teoretických vedomostí v klasických stavebných profesiách s dôrazom na využívanie nových materiálov, spôsobov práce a technológií, reflektujúc aktuálne potreby na trhu práce. (viac…)

Opäť sme boli úspešní na súťaži Řemeslo – Skill

V dňoch 17. – 19. septembra 2019 sa uskutočnil už 9. ročník medzinárodnej súťaže Řemeslo/ Skill 2019 na námestí vo Vysokom Mýte v Českej republike. Súťažilo celkom 70 súťažiacich z 21 českých, slovenských a maďarských stredných odborných škôl v súťažných odboroch murár, montér suchých stavieb, inštalatér, stolár a obkladač. Hlavným cieľom súťaže bolo správne používanie nových a moderných stavebných technológií a postupov pri rekonštrukciách a novostavbách bytov či domov. Práce v jednotlivých súťažných odboroch na seba nadväzovali. (viac…)