Školské kolo odbornej súťaže z predpisov BOZP

Dňa 25. februára 2019 sme na našej škole zorganizovali školské kolo súťaže z vedomostí o predpisoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Do celoškolského kola bolo prihlásených 13 žiakov. Nakoniec sa súťaže zúčastnilo 9 žiakov. Súťažilo sa v teoretickej časti – znalosť predpisov a praktickej časti – porušovanie predpisov v praxi. (viac…)

Medzinárodná súťaž ,,Mladý stavbár 2018″

10. ročník medzinárodnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí „Mladý stavbár 2018“ sa konal v dňoch 3. – 4. októbra 2018 v priestoroch praktického vyučovania SOŠ stavebnej na Bánovskej ceste 9 v Žiline. Súťažilo sa v odboroch murár/operátor stavebnej výroby, inštalatér/mechanik stavebnoinštalačných zariadení a tesár.

Organizátorom súťaže bola Stredná odborná škola stavebná v  Žiline v spolupráci s Odborom školstva a športu ŽSK. (viac…)

44. ročník celoslovenskej súťaže z predpisov BOZP

V dňoch 3. – 4. mája 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže z predpisov BOZP, ktorá mala celoslovenský charakter a každoročne ju organizuje Integrovaný odborový zväz.

Súťaž prebiehala v hoteli Sorea Titris Tatranská Lomnica, pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera a ministra dopravy a výstavby SR Arpáda Érseka.

Tento rok sa konal už 44. ročník a do celoslovenského kola sa zapojilo 51 súťažiacich zo 17 stredných škôl, čo potvrdzuje, že konkurencia každým rokom stúpa. (viac…)

Školské kolo odbornej súťaže z predpisov BOZP

Dňa 27. marca 2018 sme na našej škole zorganizovali školské kolo súťaže z vedomostí o predpisoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Do celoškolského kola bolo prihlásených 15 žiakov. Z dôvodu vypuknutia chrípkovej epidémie sa nakoniec súťaže zúčastnilo 9 žiakov. Súťažilo sa v teoretickej časti – znalosť predpisov a praktickej časti – porušovanie predpisov v praxi. (viac…)

Medzinárodná súťaž „Mladý stavbár 2017“

9. ročník medzinárodnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí „Mladý stavbár 2017“ sa konal v dňoch 11. – 12. októbra 2017 v priestoroch praktického vyučovania SOŠ stavebnej na Bánovskej ceste 9 v Žiline. Súťažilo sa v odboroch murár/operátor stavebnej výroby, inštalatér/mechanik stavebnoinštalačných zariadení a tesár.

Organizátorom súťaže bola Stredná odborná škola stavebná v Žiline v spolupráci s Odborom školstva a športu ŽSK. Cieľom súťaže bolo prezentovanie odborných praktických zručností a teoretických vedomostí v klasických stavebných profesiách.

(viac…)