Medzinárodná súťaž „Mladý stavbár 2017“

9. ročník medzinárodnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí „Mladý stavbár 2017“ sa konal v dňoch 11. – 12. októbra 2017 v priestoroch praktického vyučovania SOŠ stavebnej na Bánovskej ceste 9 v Žiline. Súťažilo sa v odboroch murár/operátor stavebnej výroby, inštalatér/mechanik stavebnoinštalačných zariadení a tesár.

Organizátorom súťaže bola Stredná odborná škola stavebná v Žiline v spolupráci s Odborom školstva a športu ŽSK. Cieľom súťaže bolo prezentovanie odborných praktických zručností a teoretických vedomostí v klasických stavebných profesiách.

(viac…)

Naša škola na súťaži opäť úspešná

Žiaci SOŠ stavebnej v Žiline sa zúčastnili 7. ročníka Medzinárodnej súťaže remeselných zručností „ŘEMESLO/SKILL 2017“, ktorá prebiehala na námestí pred Radnicou Mestského úradu vo Vysokém Mýtě v dňoch 19. – 21. septembra 2017.

Spoluorganizátorom súťaže bol Pardubický kraj, mesto Vysoké Mýto, VOŠ a SŠ stavebná Vysoké Mýto a Erudio CZ. Profesijnými partnermi súťaže bol Cech suchej výstavby, Cech obkladačov a Zväz podnikateľov v stavebníctve v ČR.

(viac…)

Medzinárodný úspech našich žiakov vo Vysokém Mýtě

Pre žiakov SOŠ stavebnej v Žiline bol 7. ročník Medzinárodnej súťaže remeselných zručností „ŘEMESLO/SKILL 2017“ vo Vysokém Mýtě opäť úspešný. Do súťaže sa zapojilo celkom 19 škôl a 62 súťažiacich z Českej a Slovenskej republiky, Maďarska a Nemecka. Hlavnou témou súťaže boli nové stavebné technológie a postupy pri rekonštrukcii bytov.

Súťaž prebiehala na námestí pred Radnicou Mestského úradu vo Vysokém Mýtě v dňoch 19. – 21. septembra 2017. Spoluorganizátorom súťaže bol Pardubický kraj, mesto Vysoké Mýto, VOŠ a SŠ stavebná Vysoké Mýto a Erudio CZ, o. z. Praha, ktorá je každoročne hlavným usporiadateľom súťaže. Profesijnými partnermi súťaže bol Cech suchej výstavby, Cech obkladačov a Zväz podnikateľov v stavebníctve v ČR. (viac…)

43. ročník celoštátnej súťaže z predpisov BOZP

V dňoch 3. a 4. mája 2017 sa v priestoroch hotela Sorea Titris Tatranská Lomnica uskutočnilo súťažné vzdelávacie podujatie – 43. ročník celoštátnej súťaže stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorého organizátorom bol Integrovaný odborový zväz. Záštitu nad podujatím mal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR  Ján Richter. Súťaž sa konala v súlade s Propozíciami schválenými Predsedníctvom IOZ. Na priebeh súťaže dozerala a súťaž hodnotila komisia zložená z odborníkov v oblasti BOZP. (viac…)

Naši tesári získali v českom Kyjove zlaté medaily

Dňa 19. apríla 2017 sa v českom Kyjove konal už 17. ročník medzinárodnej súťaže odborných zručností žiakov stavebných odborov stredných škôl v odbore tesár a murár. Organizátorom tejto súťaže bolo ako každoročne SOU Kyjov.

V kategórii tesár a murár súťažilo 6 družstiev, pričom jedno družstvo tvorili dvaja žiaci. Súťaž je určená pre žiakov druhých a tretích ročníkov. Úlohou tesárov bolo zhotovenie krížového tesárskeho spoja a výroba drevenej stavebnej kozy. (viac…)