Hejtman Ústeckého kraja na návšteve v našej škole

V odbornej učebni pre murovanie ocenil hejtman Ústeckého kraja možnosť prakticky pripraviť žiakov tak, aby zvládli základy murovania nosných múrov, komínov, pilierov, vrátane murovania priečok, osadzovania zárubní, prekladov nad otvormi a murovanie pohľadového muriva všetkých murovacích systémov, ktoré sa nachádzajú na našom stavebnom trhu. Svoje nadobudnuté zručnosti a praktické vedomosti žiaci 2. – 4. ročníkov prezentujú na stavbách, ktoré žiaci realizujú v rámci vykonávania produktívnych prác na pracoviskách zmluvných fyzických a právnických osôb. Súčasťou odborných učební sú šatne pre žiakov, kabinet majstrov odbornej výchovy a sociálne zariadenie.

Riaditeľ školy informoval hosťa, že odborné učebne dopĺňa nová multifunkčná učebňa s dataprojektorom, interaktívnou tabuľou s napojením na internet, kde prebiehajú prezentácie firiem a oboznamovania žiakov, učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy s novými technológiami a stavebnými materiálmi.

Na záver návštevy si hejtman Oldřich Bubeníček pozrel Kroniku školy a vo svojom zápise do kroniky poprial škole a jej pedagogickým zamestnancom veľa úspechov pri výchove a vzdelávaní žiakov a pri ďalšom budovaní školy. 

{jaloadposition japos=“template_image_slider“ source=“folder“ folder_images=“/images/stories/hejtman2014/“}

Predseda vlády SR Robert Fico na návšteve v SOŠ stavebnej v Žiline

Na záver prednášky dal priestor na diskusiu, pričom sa žiaci mohli pýtať na čokoľvek, čo ich zaujímalo zo súčasného diania v spoločnosti nielen v súvislosti s témou prednášky.

Robert Fico sa na záver žiakom poďakoval za účasť a záujem o jeho výklad a poprial im všetko dobré a veľa úspechov nielen v ďalšom štúdiu ale aj v praktickom živote.

Nasledoval zápis do kroniky školy a oficiálne ukončenie návštevy na Strednej odbornej škole stavebnej na Tulipánovej ulici v Žiline.

{jaloadposition japos=“template_image_slider“ source=“folder“ folder_images=“/images/stories/robertfico/“}

Naša škola druhá na krajských majstrovstvách žiakov stredných škôl vo florbale

 Ako prvého nám na turnaji žreb určil domáce Gymnázium z Trstenej. Začiatok turnaja nám absolútne nevyšiel, rýchlo sme prehrávali 3:0, nič nám nevychádzalo a zápas sme prehrali vysoko 14:1. Bol to najhorší zápas, ktorý sme na turnajoch odohrali. Hovorí sa, že všetko zlé je niekedy na niečo dobré a to sa potvrdilo aj tentokrát. Ďalšie zápasy sme už zvládli s prehľadom. V druhom zápase sme sa stretli so Spojenou školou z Martina a remizovali sme 2:2, keď vyrovnávajúci gól sme dostali 90 sekúnd pred koncom stretnutia. Ďalší zápas proti Gymnáziu sv. Andreja z Ružomberka mal rozhodnúť o našom celkovom umiestnení sa na turnaji. Len víťazstvo nám zaručovalo druhé miesto a tým aj medailu. Podarilo sa a SOŠ stavebná Žilina sa po víťazstve 5:3 umiestnila na druhom mieste!

Poradie na turnaji:

1. Gymnázium M. Hattalu –Trstená

2. SOŠ stavebná, Tulipánová 2, Žilina

3. Gymnázium sv. Andreja – Ružomberok

4. Spojená škola strojnícka – Martin

5. SOŠ strojnícka – Kysucké Nové Mesto

O tento úspech našej školy sa zaslúžili: Vladimír Ivan a Dušan Blaško (II.B), Milan Červený a Lukáš Kupčuliak (II.C), Marek Majtán, Matej Chovanec a Samuel Vakula (III.B), Patrik Holák (III.C), Ľuboš Serafín a Tomáš Hadida (IV.C) a Róbert Pečner (IV.M). Družstvo v zápasoch viedli učitelia telesnej výchovy Róbert Kyjak a Róbert Brezňan.

Touto cestou by som sa chcel poďakovať žiakom za skvelú a dôstojnú reprezentáciu našej školy a vedeniu školy za to, že nám vytvorili podmienky, aby sme sa tohto turnaja mohli zúčastniť.

{jaloadposition japos=“template_image_slider“ source=“folder“ folder_images=“/images/stories/florbal_kraj/“}

Naša škola zlatá na regionálnych majstrovstvách stredných škôl vo florbale

Opäť po dramatickom zápase sme zvíťazili, aj keď sme 2 krát prehrávali. A zrazu sme boli vo finále! Stretli sme sa v ňom s Gymnáziom Varšavská cesta, kde mužstvo tvorili hráči z florbalových tímov Grasshoppers a Juventa a bol to asi najväčší favorit turnaja. Finále bolo dramatické. Na začiatku sme hneď prehrávali, potom sme viedli o dva góly (4:2) a v 15 minúte sa začínalo prakticky odznova – súper vyrovnal na 4:4. Zápas sme nakoniec s obrovskou bojovnosťou zvládli a vyhrali ho 6:5. Týmto úspechom sme sa kvalifikovali na krajské majstrovstvá!

Našu školu úspešne reprezentovali – Dušan Blaško a Vladimír Ivan  z II.B, Milan Červený z II.C, Marek Majtán, Matej Chovanec a Samuel Vakula z III.B, Patrik Holák z III.C, Tomáš Hadida a Ľuboš Serafín zo IV.C a Róbert Pečner zo IV.M. 

Na víťazstvo našich chlapcov sme úprimne hrdí a držíme im palce v krajských majstrovstvách!

{jaloadposition japos=“template_image_slider“ source=“folder“ folder_images=“/images/stories/florbal_region/“}

Slávnostné vyraďovanie maturantov v SOŠ stavebnej v Žiline

 

„Vzdelanie, ktoré ste získali, je veľkou devízou, je prvou vašou veľkou investíciou. Prajem Vám, aby ste boli pri štúdiu na vysokých školách úspešní a tým, ktorí idú pracovať, prajem adekvátne pracovné miesta a výborné mzdové ohodnotenie.“ Aj tieto slová zazneli z úst riaditeľa školy Josefa Ilčíka dňa 28. mája 2012 na slávnostnom vyradení absolventov študijných odborov v aule Strednej odbornej školy stavebnej v Žiline v odboroch denného a externého štúdia – mechanik požiarnej techniky, operátor stavebnej výroby, mechanik stavebnoinštalačných zariadení, strojárstvo – výroba, montáž a oprava strojov, prístrojov a zariadení a stavebníctvo.

Za prítomnosti žiakov, rodičov, pedagógov, zástupcov profesijných organizácií a spolupracujúcich stavebných firiem si 81 úspešných maturantov prevzalo maturitné vysvedčenia a medzinárodné certifikáty IES, ktorý je celosvetovo akceptovaný, je vždy vydávaný v angličtine a úradnom jazyku a je dôležitou informáciou pre budúcich zamestnávateľov, pre ktorých poskytuje informácie o úrovni školy.

Celá slávnosť sa niesla v duchu príjemnej atmosféry, ktorú svojim umeleckým nadaním podfarbovali žiaci žilinského konzervatória. V závere symbolicky prevzali žiaci tretích ročníkov kľúč od „šťastných maturít“ z rúk už úspešných absolventov štvrtých ročníkov. Na záver zaznela študentská hymna Gaudeamus igitur.

V pamäti zostávajú mnohé spomienky. Smutné i krásne, tak to už v živote chodí. My, pedagógovia, všetkým našim žiakom želáme, aby tých krásnych bolo čo najviac a jednou z nich bol pre nich aj tento deň a roky strávené na  našej škole. Nech sa vaša škola stane navždy miestom, na ktoré sa každý z Vás rád vráti pre radu, pomoc alebo len tak, podeliť sa o úspechy, ktoré v živote dosiahnete. 

{jaloadposition japos=“template_image_slider“ source=“folder“ folder_images=“/images/stories/matvyr2012/“}