Výmenná stáž žiakov v Portugalsku v rámci Erasmus+

Skupina šiestich žiakov našej školy zo študijných odborov technik energetických zariadení budov a mechanik stavebnoinštalačných zariadení sa v sprievode učiteľa anglického jazyka Mariána Opiala zúčastnila v dňoch 13. – 26. októbra 2019 pracovnej stáže v portugalskom meste Barcelos. Pobyt sa uskutočnil v rámci projektu Erasmus+ „Praktické skúsenosti – cesta do sveta práce“ v spolupráci s partnerskou organizáciou Mobility friends. (viac…)

Študentská kvapka krvi 2019

Kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc. Tento rok trvala od 7. októbra do 8. novembra 2019 s mottom: „NEVYHOVÁRAJ SA a daruj krv“.

Cieľom kampane je rozšíriť rady pravidelných darcov krvi a získať prvodarcov z radov nielen mladých študentov. (viac…)

Filmové predstavenie – „Kto je ďalší?“

Dva piatky v mesiaci október mali žiaci našej školy možnosť navštíviť filmové predstavenie „Kto je ďalší?“ v rámci prevencie sociálno – patologických javov v Multikine Ster Century Cinemas v Žiline. Film je inšpirovaný skutočnými príbehmi zo Slovenska, Ruska a Kanady, pričom internet hlavných hrdinov priviedol až na hranicu života a smrti. (viac…)

Naši učitelia na odbornej stáži v talianskom Foligno

V rámci programu Erasmus+ sa v dňoch 14. – 27. októbra traja učitelia našej školy zúčastnili odbornej stáže v talianskom meste Foligno. Učitelia odborných predmetov p. Helbichová a p. Kováč a učiteľ anglického jazyka p. Mašlej boli na druhý deň po pricestovaní a ubytovaní v hoteli privítaní v Technicko-technologickom inštitúte Leonardo da Vinci. Učitelia odborných predmetov Luca Sbraletta a Alessandro Preziosi spolu s učiteľkou anglického jazyka Tizianou Tordi tu pre nich pripravili bohatý program zameraný predovšetkým na fotovoltaické a solárne systémy vykurovania a ohrevu TUV. (viac…)

REVOLUTION TRAIN – jesenná slovenská tour 2019

Projekt REVOLUTION TRAIN – Protidrogový vlak predstavil inovatívny projekt primárnej protidrogovej prevencie. Je postavený na multimediálnej mobilnej vlakovej súprave, ktorá formou interaktívneho prístupu zasahuje vybrané cieľové skupiny detí od 10 rokov, mládež, rodičov aj učiteľov.

Možnosť zúčastniť sa na tomto jedinečnom projekte mali už po druhý krát aj žiaci našej školy dňa 16. októbra 2019. (viac…)