Medzi školský nohejbalový turnaj „O pohár riaditeľa SOŠ stavebnej“

Aj v tento školský rok 2017/2018 sme na našej škole zorganizovali medzi školský turnaj v nohejbale „O pohár riaditeľa SOŠ stavebnej“. V marci sa zišli v telocvični našej školy nohejbalové družstvá, aby odohrali turnaj.

Turnaja sa zúčastnili stredné školy zo Žiliny –  naša Stredná odborná škola stavebná, Dopravná akadémia, Stredná odborná škola elektrotechnická a Stredná priemyselná škola stavebná (ospravedlnila sa Stredná zdravotnícka škola). (viac…)

IV.B obhájila titul v halovom futbale

Ako každý školský rok, tak aj v tomto školskom roku naša škola zorganizovala turnaj v halovom futbale tried „O pohár riaditeľa SOŠ stavebnej“. Do finálového kola sa prebojovali triedy: I.G, II.D, II.G, III.D, IV.B a IV.C.

Hralo sa systémom „každý s každým“ a nakoniec sa z celkového víťazstva tešila trieda IV.B.

Táto trieda vyhrala na turnaji všetky zápasy a zaslúžene obhájila minuloročné víťazstvo. Najlepším strelcom turnaja sa stal Tomáš Pohančeník z víťaznej IV.B. (viac…)

Slávnostné otvorenie nových odborných učební

Stredná odborná škola stavebná v Žiline neustále modernizuje dielne praktického vyučovania na Bánovskej ceste. Od roku 2011 postupne otvorila špecializované učebne – inštalatérsku, murovania, obkladov a dlažieb a v roku 2017 aj nové elektrotechnické laboratórium, ktoré využívajú žiaci v novom študijnom odbore technik energetických zariadení budov.

7. marca 2018 boli za prítomnosti predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej, podpredsedu ŽSK Milana Laurenčíka, poslanca ŽSK Martina Kapitulíka a riaditeľky odboru školstva a športu ŽSK Evy Rovňanovej otvorené dve nové učebne vykurovania a zdravotechniky. (viac…)

Naši žiaci druhí na majstrovstvách okresu vo volejbale SŠ

Aj tento rok dokázali naši žiaci, že patria medzi elitu vo volejbale stredných škôl. Na turnaji, ktorý sa konal 15. februára 2018 na Spojenej škole Rosinská, sme sa umiestnili na výbornom druhom mieste.

V prvom zápase si naši chlapci poradili s volejbalistami Dopravnej akadémie a zvíťazili 2:0 na sety. Druhý zápas s Gymnáziom Varšavská tiež vyhrali s rovnakým skóre 2:0 a postúpili do trojčlenného finále. Tu sme sa stretli s Bilingválnym Gymnáziom a Gymnáziom Veľká Okružná. (viac…)

VIA HISTORICA

V stredu 28. februára 2018 mali naši žiaci možnosť vidieť históriu Slovenska trochu z iného pohľadu. Šermiarsko-divadelná kumpánia „Via Historica“ z Banskej Bystrice uviedla v štyroch predstaveniach za sebou štylizovanú hodinu dejepisu so zameraním na slovenské dejiny. V 45-minútovom predstavení „Slovenská cesta históriou“ ich herci previedli významnými obdobiami slovenských dejín. (viac…)