Naši žiaci sa opäť zapojili do projektu Slovenskej pedagogickej knižnice

Slovenská pedagogická knižnica vyhlásila k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 6. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy na témuLiterárne osobnosti môjho regiónu“. Cieľom projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Naša škola sa projektu zúčastňuje každý rok a žiaci si už vymieňali záložky s rovesníkmi zo stredných škôl v Čadci, Košiciach, Topoľčanoch, Piešťanoch a Leviciach. (viac…)

Program Erasmus+ ,,Nové zručnosti – úspešná cesta do sveta práce“

V dňoch 16.- 27. októbra 2017 sa naši 10 žiaci, odbor mechanik stavebnoinštalačných zariadení, zúčastnili programu Erasmus+ v  partnerskej škole v Opole v Poľsku /Zespol Szkol Budowlanych im. Papieža Jana Pawla II/

V prvý deň nás privítali na ich školskej slávnosti, poukazovali nám celú školu a tiež dielne na praktickom vyučovaní. (viac…)

V každom sa skrýva tvorivý potenciál!

Zvýšiť atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy je aj cieľom iniciatívy Európskej komisie, ktorá každoročne vyhlasuje  Európsky týždeň odborných zručností. Stredná odborná škola stavebná v Žiline otvára každoročne priestory praktického odborného výcviku pre žiakov základných škôl v našom kraji. Mladí ľudia, ich rodičia a dospelí každý deň rozhodujú o svojej kariére. Naše podujatie im môže pomôcť presvedčiť sa o výhodách spojených s OVP.

V školskom roku 2017/2018 sa do iniciatívy zapojila Spojená základná škola z Belej, pre ktorú sme pripravili autobus, aby si 44 žiakov z 8. ročníka prišlo vyskúšať prácu v odboroch murár – obkladač, inštalatér a stolár.

(viac…)

Dobré vedomosti – otvorená cesta na pracovný trh

V školskom roku 2017/2018 otvorila Stredná odborná škola stavebná v Žiline nový študijný odbor technik energetických zariadení budov a vybudovala nové pracovisko odbornej prípravy – elektrotechnické laboratórium.

Pedagogickí zamestnanci školy – dvaja učitelia odborných predmetov a jeden majster odbornej výchovy sa zúčastnili mobility v rakúskom Zistersdorfe, kde sa nachádza vzdelávacie stredisko pre inštalatérov a technikov energetických zariadení budov s pôsobnosťou pre celé Dolné Rakúsko, s cieľom oboznámiť žiakov s najnovšími poznatkami z odboru na základe vlastných skúseností po návrate domov.

(viac…)

Technici energetických zariadení budov majú nové elektrotechnické laboratórium

Stredná odborná škola stavebná v Žiline progresívne reaguje na požiadavky pracovného trhu. V školskom roku 2017/2018 otvorila pre žiakov nový študijný odbor technik energetických zariadení budov, ktorý odráža nové trendy v oblasti moderných technických energetických zariadení na báze zemného plynu v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi energie. Absolventi získajú okrem maturity aj výučný list.

(viac…)