Víťazom turnaja v halovom futbale sa stala IV.D!

Aj tento školský rok naša škola zorganizovala turnaj v halovom futbale tried „O pohár riaditeľa školy“, ktorého finálové kolo sa konalo 26. novembra 2018.

Turnaja sa zúčastnilo 16 tried a do finálového kola sa prebojovali triedy – I.A, I.B, I.C, III.B, IV.A a IV.D.

Hralo sa systémom „každý s každým“, pričom z celkového víťazstva sa tešila trieda IV.D. Na turnaji ani raz neprehrali a zaslúžene sa stali víťazom. Najlepším strelcom turnaja sa stal Samuel Struhál z víťaznej IV.D, ktorý dal 5 gólov. (viac…)

Červené stužky 2018

Každoročne sa žiaci SOŠ stavebnej na Tulipánovej ulici v Žiline a jej pedagogickí pracovníci zapájajú do celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorá je súčasťou verejnej kampane boja proti HIV/AIDS. Kampaň Červené stužky je podporená MŠVVaŠ SR v rámci rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách.

Tento rok sa uskutočnil už 12. ročník tejto kampane pod vedením odborných garantov. Kampaň býva podporená nosením červených stužiek, ktoré vyjadrujú solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Červená farba bola vybratá ako symbol krvi a života. (viac…)

Charitatívna zbierka zamestnancov našej školy

Dňa 13. decembra 2018 sa uskutočnila slávnostná pedagogická rada na pôde SOŠ stavebnej na Tulipánovej ulici v Žiline. Počas nej pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy prispeli finančnou čiastkou v hodnote 510 eur pre Občianske združenie Úsmev ako dar. (viac…)

Nebuď otrok drog!

Hlavnou aktivitou projektu je vedomostný online kvíz spojený s možnosťou získania vecných cien. Cieľom projektu je podporiť aktivity zamerané na predchádzanie užívaniu návykových látok a informovať o rizikách s tým spojených.

Súťaž prebieha od 08.10.2018 do 03.12.2018. Súťažný vedomostný kvíz je sprístupnený od 08.10.2018 do 02.12.2018, 12:00 hod. Mená vyžrebovaných výhercov budú zverejnené 03.12.2018 na webovej stránke www.nebudotrokdrog.sk. (viac…)

Testovali sme tvorivý potenciál žiakov ZŠ

Kvalitné zručnosti a zvýšenie atraktívnosti odborného vzdelávania a prípravy je každoročným cieľom Európskeho týždňa odborných zručností, do ktorého sa zapája aj Stredná odborná škola stavebná na Tulipánovej ulici v Žiline. Veď ako ináč pritiahnuť mladého človeka a ukázať mu krásu práce rôznych remesiel, keď nie priamou účasťou na praktickej činnosti v remesle. (viac…)