Online školenie k výstave SMART ENERGIA

V utorok 28. júna 2021 sa naši učitelia a majstri odborného výcviku zúčastnili cez aplikáciu Zoom online školenia SMART ENERGIA. Túto interaktívnu výstavu do našej školy prináša Ekofond SPP, nezisková organizácia. Výstavu je možné navštíviť v Slovenskom plynárenskom múzeu v Bratislave a na 4 vybraných stredných školách na Slovensku, ktoré vyučujú odbor technik energetických zariadení budov – medzi jednu z nich patrí aj naša SOŠ stavebná v Žiline. (viac…)

Prezentačné dni ALCAPLAST a CALEFFI

Zaujímavé dni plné nových informácií prežili naši budúci maturanti z II.C a III.C – odbor technik energetických zariadení budov 15. a 16. júna 2021. Na dielňach praktického vyučovania našej školy na Bánovskej ceste sa po dlhej dobe spôsobenej pandémiou Covid 19 mohli konať prezentačné dni. Tentokrát sme pozvali firmy ALCAPLAST a CALEFFI. (viac…)

Prví absolventi s Certifikátom odbornej spôsobilosti – elektrotechnik § 21

V tomto školskom roku skončili na SOŠ stavebnej v Žiline prví absolventi  študijného odboru technik energetických zariadení budov. V súlade so Školským vzdelávacím programom absolvovali po ukončení štúdia Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike – § 21, podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Kurz sa realizoval na konci mája v dielňach praktického vyučovania na Bánovskej ceste a trval tri dni. Prvé dva dni žiaci absolvovali odbornú prípravu.Zameraná bola na oboznámenie sa so všeobecnými právnymi a ostatnými predpismi týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s vyhradenými technickými elektrickými zariadeniami. (viac…)

Vďaka Erasmus+ opäť otvárame brány do sveta

Stredná odborná škola stavebná v Žiline po vynútenej prestávke z dôvodu pandemickej situácie bola oslovená partnerom z Lotyšska na spoluprácu v rámci projektu Strategické partnerstvo s názvom „Smart technológie v stavebníctve a rekonštrukcii“.

V projekte je zapojená naša škola a viaceré školy z Litvy a Lotyšska. (viac…)

46. ročník celoštátnej súťaže z predpisov BOZP

Dňa 11. mája 2021 sa uskutočnilo súťažné vzdelávacie podujatie – 46. ročník celoštátnej súťaže stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Organizátorom tejto súťaže je každoročne Integrovaný odborový zväz. Záštitu nad podujatím prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak. (viac…)