Pôstna krabička pre Afriku 2019

Slovenská katolícka charita spustila na popolcovú stredu celonárodnú zbierku Pôstna krabička pre Afriku. Malá pôstna krabička sa stáva jedným zo symbolov pôstneho obdobia pred Veľkou nocou. Už  niekoľko rokov je prejavom solidarity stoviek ľudí zo Slovenska, ktorí sa nezištne obetujú pre pomoc iným. (viac…)

Odborná prezentácia – Vaillant Group a Protherm 2019

Zaujímavý deň plný nových informácií zažili naši žiaci zo IV.D (študijný odbor mechanik stavebnoinštalačných zariadení) a III.G (učebný odbor inštalatér) v utorok 16. apríla 2019 v dielňach praktického vyučovania na Bánovskej ceste, kde sa konal prezentačný deň. Tentokrát sme pozvali firmy PROTHERM a VAILLANT, ktoré sa v roku 2001 spojili do jednej firmy. (viac…)

Odborná prezentácia – REMS a Immergas 2019

Vo štvrtok 4. apríla 2019 sa v dielňach praktického vyučovania SOŠ stavebnej  na Bánovskej ceste zúčastnili žiaci končiacich ročníkov – IV.D a III.G v sprievode učiteľky odborných predmetov p. Kudlovej a majstrov odborného výcviku p. Ondráša a p. Chládeckého odbornej prezentácie firmy REMS a Immergas. (viac…)

Mobility Erasmus+ a ich prínos

Možnosť zapojiť Strednú odbornú školu stavebnú na Tulipánovej ulici v Žiline do programu Erasmus+ otvára žiakom cestu k získaniu nových zručností, skúseností a odborného rastu vo svojej profesii.

Mobilita, ktorá trvala od 24. marca – 06. apríla 2019 sa realizovala v Rakúsku v Landesberufschule Zistersdorf. Škola je zameraná na vzdelávanie inštalatérov a technikov energetických zariadení budov s  pôsobnosťou v celom Dolnom Rakúsku. (viac…)

Učitelia na workshope partnerov projektu Erasmus+ v Poľskej Poznani

V dňoch 21. – 22. marca 2019 prebehlo už tretie stretnutie partnerov projektu v rámci programu Erasmus+ – Strategické partnerstvo „Získavanie odborných pracovníkov v stavebníctve.“  Tentokrát bolo stretnutie v Poľsku a  hostiteľom bola Stavebná škola v Poznani  spolu s Veľkopoľskou stavebnou komorou, ako riadiacim orgánom školy (Zespół Szkół Budowlanych w Poznaniu a Wielkopolska Izba Budownictwa). (viac…)