Kladenie vencov pri pamätníku „Cesta bez návratu“

Žiaci našej školy sa v piatok 7. septembra 2018 zúčastnili pietneho aktu kladenia vencov pri pamätníku „Cesta bez návratu“, ktorý nám pripomína nie tak dávnu smutnú históriu mesta Žilina.

Práve na tomto mieste, kde dnes stojí od roku 2004 pamätník, bol od marca do októbra 1942 zberný tábor, odkiaľ do rôznych koncentračných táborov nastupovalo na svoju strastiplnú cestu viac ako 18 000 obyvateľov vtedajšieho Slovenského štátu židovského pôvodu. (viac…)

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

3. septembra 2018 bol na pôde Strednej odbornej školy stavebnej na Tulipánovej ulici v Žiline slávnostne otvorený nový školský rok – 58. v histórii školy. Riaditeľ školy Josef Ilčík na úvod všetkých čo najsrdečnejšie pozdravil a predstavil vedenie školy. V krátkom príhovore osobne privítal najmä nových 135 žiakov nastupujúcich do prvého ročníka a ich rodičov, ktorí ich v tento prvý deň stredoškolského štúdia doprevádzajú. (viac…)

Naši žiaci sa stali víťazmi volejbalového turnaja „O pohár predsedníčky ŽSK“

Vynikajúci úspech dosiahli naši žiaci na volejbalovom turnaji žiakov stredných škôl, ktorý sa konal pod záštitou predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej. Turnaj sa konal 22. júna 2018 na Spojenej škole Rosinská cesta v Žiline. Zúčastnili sa ho štyri školy zo Žilinského samosprávneho kraja.

Vzhľadom na počet zúčastnených škôl sa hralo systémom každý s každým. V prvom zápase sme si zmerali sily s domácou Spojenou školou Rosinská a zdolali sme ju 2:0 na sety (15:6, 15:8). V druhom zápase sme zvíťazili nad SOŠ polytechnickou z Ružomberka tiež 2:0 (15:11, 15:7) a v poslednom zápase sme porazili SOŠ drevársku a stavebnú z Krásna nad Kysucou opäť 2:0 na sety (15:6, 15:9). (viac…)

Projektové aktivity našej školy

Stredná odborná škola stavebná na Tulipánovej ulici v Žiline sa od roku 2011 úspešne zúčastňuje ako partner a koordinátor medzinárodných projektov v rámci Programu Leonardo da Vinci a Erasmus+. Za celé obdobie získali účastníci mobilít – žiaci a pedagogickí zamestnanci skúsenosti, praktické zručnosti a špeciálne kompetencie vo svojich odboroch, ktoré sa snažia pretvárať aj do hmatateľných výrobkov alebo zhotovených konštrukcií. (viac…)

Odborná stáž našich učiteľov v nemeckom Cottbuse

V poslednom týždni mesiaca máj 2018 sa učitelia odborných predmetov a majstri odbornej výchovy zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ stáže v nemeckom meste Cottbus. Pobyt nám umožnil oboznámiť sa s fungovaním duálneho vzdelávania v Nemecku, praktickou výučbou v Odbornom vzdelávacom centre a exkurziami zameranými na obnoviteľné a neobnoviteľné energetické hospodárstvo. (viac…)