Strategické partnerstvá – workshopy učiteľov

Odbornosť a aktuálnosť vzdelávacieho procesu v Strednej odbornej škole stavebnej na Tulipánovej ulici 2 je podporovaná aj účasťou pedagogických zamestnancov na odbornej príprave u kvalitných zahraničných partnerov v programe Erasmus+.

V školskom roku 2019/2020 sa zapojili 3 učitelia do projektu Erasmus+ účasťou v „job shadowing“ u partnera European Grants International Academy Srl v Taliansku. Cieľom ich pobytu bolo spoznať najnovšie technológie pri monitorovaní energetickej náročnosti budov. Spolupracovali s Technicko – technologickým inštitútom Leonardo da Vinci  vo Foligne. Hlavný program prebiehal v novej odbornej učebni vybavenej najmodernejšou technikou, ku ktorej patrili počítače, 3D tlačiarne, zariadenie na laserové rezanie či dokonca humanoidný robot Nao. Počas dvoch týždňov mali učitelia možnosť vyskúšať si prácu s týmto vybavením.   Naučili sa ako identifikovať problémy súvisiace s energiou danej budovy, previesť potrebné merania, vypracovať plán na dosiahnutie energetickej rovnováhy a spoznať fungovanie fotovoltaického systému. (viac…)

Červené stužky 2019

Každoročne sa žiaci našej školy a jej pedagogickí pracovníci zapájajú do celoslovenskej aktivity Červené stužky, ktorá je súčasťou verejnej kampane boja proti HIV/AIDS. Tento rok sa uskutočnil už jej 13. ročník a býva podporená nosením červených stužiek, ktoré vyjadrujú solidaritu v boji proti chorobe AIDS, pričom červená farba bola vybratá ako symbol krvi a života. (viac…)

Európsky týždeň odborných zručností 2019

V dielňach praktického vyučovania našej školy na Bánovskej ceste v Žiline sa v utorok 26. a štvrtok 28. novembra 2019 konalo podujatie Európsky týždeň odborných zručností. Cieľom tohto podujatia bolo priblížiť a ponúknuť možnosť prakticky si vyskúšať remeslá pre žiakov základných škôl. Tento rok sme rozšírili ponuku remesiel o odbor technik energetických zariadení budov. Záujem prísť a skúsiť si rôzne remeslá prejavili tri základné školy z Lietavskej Lúčky, Bytče a Strečna. (viac…)

Výmenná stáž žiakov v nemeckom meste Eisenhüttenstadt

V dňoch 3. – 16. novembra 2019 sa skupina žiakov našej školy z triedy IV.B (študijný odbor mechanik hasičskej techniky) zúčastnila v rámci programu Erasmus+ „Praktické skúsenosti – cesta do sveta práce“ výmennej stáže v nemeckom meste Eisenhüttestadt. Mesto sa nachádza v spolkovej krajine Brandenbursko, leží na hraniciach s Poľskom a od hlavného mesta Berlín je vzdialené približne 110km. Stáž prebehla v školiacom stredisku Štátneho školského a technického zariadenia pre požiarnu a civilnú ochranu. (viac…)

Florbalový turnaj stredných škôl – Grant ŽSK – „Vráťme šport do škôl“

V mesiaci november sme zrealizovali na našej škole florbalový turnaj „O pohár riaditeľa SOŠ stavebnej“ vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja a grantu „Vráťme šport do škôl“.

Tento grant má viacero podprogramov. Naša škola podala projekt v rámci podprogramu č. 2 – Telesná a športová výchova – cieľom podpory je zabezpečiť materiálno-technické podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces telesnej a športovej výchovy v stredných školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a následne na podporu flexibilne a operatívne organizovaných športových aktivít (turnaje, športové hry, atď.). (viac…)