Nová Synagóga Žilina – Výstava finalistov a finalistiek Ceny Oskára Čepana 2020

Nová synagóga je miestom aktuálneho ročníka súťaže pre slovenských umelcov – Súťaž Cena Oskára Čepana. Vznikla v roku 1996 a je určená vizuálnym umelcom do veku 40 rokov. Účasť v súťaži nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. Oskár Čepan (1925-1992) bol literárnym vedcom, výtvarným teoretikom a kritikom, umelcom, archeológom a paleontológom. (viac…)

Týždeň dobrovoľníctva 2020

Počas Týždňa dobrovoľníctva (16. – 22. septembra 2020) je možné vybrať si z množstva dobrovoľníckych aktivít, v rámci ktorých môžu jednotlivci alebo skupiny (kamaráti, firmy, školy) nezištne pomôcť organizáciám v jednotlivých krajoch Slovenska.

Do jednej z aktivít sa zapojili aj žiačky našej školy zo IV.A triedy (študijný odbor BOZP) – Dominika Odrobiňáková, Michaela Valčuhová a Kristína Kubrošová. (viac…)

Strategické partnerstvá – workshopy učiteľov

Odbornosť a aktuálnosť vzdelávacieho procesu v Strednej odbornej škole stavebnej na Tulipánovej ulici 2 je podporovaná aj účasťou pedagogických zamestnancov na odbornej príprave u kvalitných zahraničných partnerov v programe Erasmus+.

V školskom roku 2019/2020 sa zapojili 3 učitelia do projektu Erasmus+ účasťou v „job shadowing“ u partnera European Grants International Academy Srl v Taliansku. Cieľom ich pobytu bolo spoznať najnovšie technológie pri monitorovaní energetickej náročnosti budov. Spolupracovali s Technicko – technologickým inštitútom Leonardo da Vinci  vo Foligne. Hlavný program prebiehal v novej odbornej učebni vybavenej najmodernejšou technikou, ku ktorej patrili počítače, 3D tlačiarne, zariadenie na laserové rezanie či dokonca humanoidný robot Nao. Počas dvoch týždňov mali učitelia možnosť vyskúšať si prácu s týmto vybavením.   Naučili sa ako identifikovať problémy súvisiace s energiou danej budovy, previesť potrebné merania, vypracovať plán na dosiahnutie energetickej rovnováhy a spoznať fungovanie fotovoltaického systému. (viac…)

Hviezdoslavov Kubín 2020

Dňa  20. februára 2020 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže ,,HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.“ Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu na Slovensku.

Cieľom súťaže je prezentovať a konfrontovať súčasnú interpretačnú tvorbu v oblasti umeleckého prednesu jednotlivcov a kolektívov, hlbšie spoznávať literárne hodnoty, rozširovať a prehlbovať v súťažiacich literárne poznanie, tvorivosť, kultivovať ich jazyk, reč, zmysel pre rytmus a pestovať vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote. (viac…)

Odborné školenie Schell a certifikačné školenie Alcaplast

Pre našich žiakov končiacich ročníkov v odboroch inštalatér a mechanik stavebnoinštalačných zariadení sme opäť pripravili deň plný nových odborných informácií v oblasti sanitárnej techniky. Konal sa 19. februára 2020 v priestoroch dielní praktického vyučovania na Bánovskej ceste 9. (viac…)