Naši žiaci prezentovali v areáli Budatínskeho hradu staré remeslá

Dňa 20 – 21. októbra 2018 tesári a murári zo Strednej odbornej školy stavebnej v Žiline prezentovali na Poľsko – slovenských remeselníckych dňoch v  Budatíne 2018 tesárske a murárske remeslo, pričom tesári predvádzali zhotovenie fragmentu  dreveného zrubu  a murári prezentovali murovanie historickej klenby z plných pálených tehál. (viac…)

Dotazník pre účastníkov medzinárodných stáží

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu realizuje prieskum medzi účastníkmi stáží v zahraničí v rámci Kľúčovej akcie 1 v sektore odborného vzdelávania a prípravy.

Dotazník je súčasťou medzinárodného projektu, do ktorého je zapojených 10 národných agentúr Erasmus+. Cieľom projektu je zhodnotiť dopad vzdelávacích mobilít žiakov v odbornom vzdelávaní a príprave na ich ďalšie kariérne smerovanie.

Odkaz na dotazník: https://www.surveymonkey.com/r/59TXHBM

Výchovný koncert – Čo je veľa, to je veľa…..

Dňa 11. októbra 2018 sme pre žiakov prvých ročníkov pripravili výchovný koncert „Čo je veľa, to je veľa“. Koncert realizovalo združenie ŠKOLA ŽIVOTA zo Žiliny.

Združenie vzniklo v roku 2007 a odvtedy sa naplno venuje programom, ktoré majú aj niečo naučiť, aj srdce potešiť. Niekoľkoročnými skúsenosťami sa snažia dostať do duše mladého človeka, ukázať mu smer a motivovať ho k tolerancii. (viac…)

Dni nádeje 2018

Tak ako každý rok, aj tento sa žiaci našej školy s radosťou zúčastnili aktivít v rámci celoslovenského festivalu „Dni nádeje“. Festivalu sa každoročne zúčastňuje 4000 -5000 detí a dospelých. Festival je benefičnou akciou, ktorej výťažok sa využíva v prospech klientov zariadenia LÚČ. (viac…)

Erasmus+ 2018 – stáž žiakov vo Frankfurte nad Odrou

V historických centrách slovenských miest sa čoraz viac objavuje pôvodná dlažba, ktorej realizácia si vyžaduje zručného remeselníka. Preto naši žiaci v odboroch murár a operátor stavebnej výroby dostali možnosť zúčastniť sa stáže v Nemecku v rámci programu Erasmus+ zameranej na pokládku dlažby z prírodného kameňa. 16. septembra 2018 vycestovalo šesť žiakov našej školy do vzdelávacieho centra vo Frankfurte nad Odrou, aby si rozšírili svoje znalosti a získali praktické zručnosti pri práci s prírodným kameňom. (viac…)