Úspechy programu Erasmus+ v našej škole

Cieľom európskeho plánu rozvoja SOŠ stavebnej na Tulipánovej ulici v Žiline je pripraviť zručných absolventov pre neustále sa rozširujúci medzinárodný trh práce. Škole sa darí aj vďaka  mobilitám v rámci programu Erasmus+ úspešne dosahovať daný cieľ. (viac…)

Monitorovacie návštevy v rámci programu Erasmus+

V projekte Erasmus+ „Odborný rast a flexibilita na pracovnom trhu“ sme mali v školskom roku 2018/2019 zapojených nových partnerov z Portugalska a Španielska, ktorých sme získali vďaka kontaktnému semináru a vďaka odporúčaniam našich partnerov z Poľska. Naša škola ako vysielajúca organizácia je plne zodpovedná za úroveň a kvalitu mobilít žiakov a pedagogických zamestnancov, príp. za získanie nových partnerov.  (viac…)

Žiaci a majstri odborného výcviku na stáži v Španielsku

V čase od 12. – 25. mája 2019 sa vybraní žiaci študijného odboru technik energetických zariadení budov, učebného odboru inštalatér a majstri odbornej výchovy v sprievode učiteľa anglického jazyka zúčastnili vďaka projektu Erasmus+ výmennej praxe v španielskom prímorskom meste Pontevedra, nachádzajúceho sa v Galícii. (viac…)

Slávnostné vyraďovanie maturantov 2019

Vzdelanie, ktoré ste získali, je veľkou devízou, je prvou vašou veľkou investíciou. Prajem Vám, aby ste boli pri štúdiu na vysokých školách úspešní a tým, ktorí idú pracovať, prajem adekvátne pracovné miesta a výborné mzdové ohodnotenie.“ Aj tieto slová zazneli z úst riaditeľa školy Josefa Ilčíka dňa 03.júna 2019 na slávnostnom vyradení absolventov študijných odborov v aule Strednej odbornej školy stavebnej v Žiline. (viac…)

Školský turnaj vo florbale „O pohár riaditeľa SOŠ stavebnej“

Aj tento školský rok sa na našej škole organizoval školský turnaj vo florbale „O pohár riaditeľa  SOŠ stavebnej“. Turnaja sa zúčastnilo celkovo 12 tried a po skupinových zápasoch sa do finálového turnaja kvalifikovali  4 najlepšie  triedy – II.B, II.C, III.B a III.D.

V máji sa zišli v telocvični našej školy, aby odohrali finálový turnaj, ktorý sa hral systémom každý s každým. Putovný pohár riaditeľa školy a primát najlepšia florbalová trieda pre školský rok 2018/2019 získali žiaci z  III.B. (viac…)